tisdag 13 april 2021

Sjömansliv

 

Jag har nu under några veckors tid suttit försjunken i mönstringsliggarna som förts vid Sjömanshuset i Göteborg, och är tillgängliga för mig via Arkiv Digital, för att fortsätta lära känna min mormors far Fredrik Westring. Jag råkade få kontakt med en annan släktforskare, vars släkting också var sjöman, och tycks ha gjort några resor på samma båt som Fredrik Westring. Det var så jag blev inspirerad att stifta närmare bekantskap med dessa dokument, och började förstå vad som fanns i dem. Således har jag nu en troligen ganska komplett lista över Fredriks på- och avmönstringar under åren 1878 – 1895.

Vad det innebär att vara påmönstrad på en båt, har jag också kommit att fundera över. Jag har nog tidigare trott att man mönstrade på båten i stort sett när den avseglade, och mönstrade av när den kom tillbaka till hemmahamnen. Numera tror jag att detta är en sanning med viss modifikation. Mönstringstiden är nog mera att anse som en tidsbegränsad anställning på fartyget, oavsett om det är till sjöss eller ligger i hamn. Detta måste vara förklaringen till att Fredrik och Albertina gifte sig i Karl Johans församling, under en period då han faktiskt var påmönstrad på en båt. Då tänker jag att båten kommer i hamn i Göteborg, efter en resa till England, men att det då kanske fortsatt finns mycket arbete att göra, lossning, underhållsarbete och liknande, men att det kanske är möjligt att gå i land för att gifta sig. Detta bygger på en del antaganden från min sida, och jag tycker det är svårt att få glasklara svar, via Google eller böcker.

Mellan åren 1878 (ev. tidigare) och 1880 är Fredrik matros på ångfartyget Frithiof, som huvudsakligen går till England och Skottland, under befälhavaren Carl Christian Barchman. Under dessa år gör han fem resor med Frithiof. Under den sista av dessa är det en ny befälhavare, Carl Josef Rhodin. Det är också under denna sista mönstringsperiod på Frithiof, som Fredrik och Albertina gifter sig. De gifter sig i oktober 1880 och han mönstrar sedan av i december. 

 

Här mönstrar Fredrik av från Fritiof den 8/1 1879. Han tillhör sjumanshuset i Karlstad under hela sin yrkestid, trots att hans resor sker från Göteborg. Här kan man se att han har 45 kronor i månadslön, 3,64 kronor är avgift till sjömanshus, och en tvåa anger att han haft ett gott uppförande. Dottern Elin föds i oktober samma år, innan föräldrarna hunnit gifta sig.

Efter dessa resor med Frithiof finner man i fortsättningen Fredrik på ångfartyget Tyr, som också huvudsakligen går till England och Skottland, med några undantag. Han mönstrar på denna båt första gången i början av 1882, och sedan gör han tolv resor med den, under åren fram till och med 1895. På de första två är befälhavaren Rudolf August Barchman, troligen en släkting till den förste Barchman på Frithiof. Därefter är Magnus Gustaf Prytz befälhavare på alla de övriga resorna utom den sista, som går med Frans Gustaf Sandström som befälhavare. Under resorna med Tyr är Fredrik mönstrad som matros, båtsman och timmerman. Han har haft ett gott uppförande, och lönen har med tiden stigit från 40 till 53 kronor per månad.

Om man ska gå efter mönstringsliggarna vid Sjömanshuset i Göteborg, så har Fredrik gjort två längre uppehåll i sin verksamhet som sjöman. Det gäller dels större delen av 1881, och dels större delen av 1884. Förutom dessa är det mycket korta uppehåll mellan mönstringarna, och ibland sker avmönstring och ny påmönstring samma dag.

Efter denna genomgång känner jag plötsligt att Fredrik Westring träder fram som en tydligare figur, än som varit fallet tidigare. Han har för mig nästan bara varit ”sjömannen som försvann”. Nu kan jag ju göra mig en bild av hans yrkesliv, och hans troligen mestadels korta visiter i land hos hustru och barn. Om man utgår från att Albertina varit honom trogen, så har han även lyckats avla 6 barn, mellan sina resor. Dessa fick nog Albertina dra försorg om på egen hand. Han kan knappast ha lärt känna sina barn, om man ändå utgår från att mönstringstiden till större delen bestod av resor till England eller Skottland.

Efter 1895 hittar jag inga nya påmönstringar av Fredrik Westring, på fartyg som avgår från Göteborg. På något sätt har han nog ändå tagit sig iväg. Vart han tog vägen är fortfarande ett mysterium, men teorier finns. Jag tänker återkomma till dessa.

onsdag 24 mars 2021

Mormors far, matrosen Fredrik Westring

Nu har jag växlat spår igen. Av olika anledningar växlade jag in på min mormors far Fredrik Westring, född 1854 i Mariestad. Märkligt nog tycks jag inte ha skrivit om honom här tidigare. I varje fall hittar jag inget sådant inlägg. Det är särskilt märkligt, eftersom han var en av de största gåtorna, när jag startade min släktforskning. Med honom var det nämligen så att han, både enligt min mamma och min moster, ”försvann”. Ingen verkade någonsin få reda på när och var han dog. Eftersom han var sjöman har man väl tänkt att han antagligen förlist med någon båt, eller blivit kvar i något annat land, frivilligt eller ofrivilligt. 

Jag lyckades ganska lätt kartlägga Fredriks liv från födelsen, och fram till hans och hustruns yngsta barns tillblivelse 1895. Det vill säga familjens liv, sådant det framgår i kyrkböckerna. Däremot har jag inte haft minsta aning om hans yrkesliv som sjöman, och vilka resor han gjorde, och när. Det har avlats barn ca vart 3:e år, så längre resor än så gjorde han nog vanligen inte.

Om vi ska ta det från början, så föddes Fredrik alltså i Mariestad 1854, som ett av nio barn till pigan Hanna Westring. Alla barn betecknade som oäkta, och utan nämnande av någon fader. Hanna hade dock en ganska präktig bakgrund. Hennes far var snickare, och kom från en borgerlig familj i Göteborg. Modern härstammade från en prästsläkt i Skaraborg. Båda dessa har jag nog skrivit en del om tidigare. Föräldrarna verkar ha hållit sin hand över Hanna och hennes barn, så länge de levde. Fredrik bodde kvar i Mariestad, till omkring 1876. Mestadels bodde han tillsammans med familjen, dvs mor, syskon och morföräldrar, under denna tid. Mellan 1876 och 1879 antecknas i församlingsboken i Mariestad, att han är ”borta” och inte hörts av under dessa år. Det mesta talar för att han tagit sig till Göteborg, och där mönstrat på olika båtar, och påbörjat sitt liv som sjöman. I april 1880 dyker han dock upp i Mariestad, för att få officiellt flyttbetyg till Göteborg.

I Göteborg har Fredrik träffat Albertina Gustafsdotter, båtsmansdotter från Tunge socken, som flyttat till Göteborg 1877. Exakt när de träffats kan man inte veta. Eftersom jag nu kunnat kartlägga några av sjöresorna (återkommer senare till detta), så kan jag dock rekonstruera ungefär vad som händer. I januari 1879 kommer Fredrik hem, från en resa med ångfartyget Frithiof, som varit i Granton (Skottland). Antingen känner han Albertina sedan före denna resa, eller så träffas de först nu. I mars samma år ger sig Fredrik ut på en ny resa, till Skottland, med samma fartyg. I Göteborg lämnar han en gravid Albertina, visar det sig. Kanske har han hunnit bli medveten om detta innan han ger sig av i mars. I oktober föds Elin Fredrika. Elin föds som oäkta, och någon far antecknas inte. Ättlingarna till Elin har dock självklart betraktat Fredrik som sin morfar, så jag tror nog att det ligger till så. Namnet Fredrika talar också för detta. När Elin är ca 3 månader gammal, i januari 1880, mönstrar Fredrik av skeppet Frithiof i hemmahamnen Göteborg.

Det är under denna våren 1880 som Fredrik ordnar med flyttbetyg från Mariestad till Karl Johans församling i Göteborg, och bosätter sig där på Mariebergsvägen 15 A. (Motsvarar i dag Chapmansgatan 14-16). I oktober gifter sig Fredrik och Albertina, och hon flyttar så småningom dit, i samband med födseln av nästa barn, som är min mormor Jenny, född 9 april 1882. Familjen bor kvar i Karl Johans församling, på lite olika adresser, till 1896, då de flyttar till grannförsamlingen Masthugget. Under åren i Karl Johan föds ytterligare 4 barn.

Mariebergsgatan 15 A, okänt år. Jag bedömer det inte som osannolikt att det kan vara samma hus som Fredrik och hans familj bodde i.  (Bilden från Gamla Majgrabbars hemsida ”Majorna i våra hjärtan”)


 

Efter 1895-96 är det mera oklart vad som händer. Någon gång under de närmaste åren härefter är det som Fredrik ”försvinner”. Han har ju även under åren i Karl Johan varit ute på resor, och delvis finns dokumentation om hans på- och avmönstring på några olika båtar. Detta är något som jag för närvarande håller på att gräva i. Jag är inte alltför optimistisk gällande chanserna att få veta vart han slutligen tog vägen, men jag ska försöka hitta så mycket som möjligt, utifrån tillgängliga källor, om Fredriks liv som sjöman. Hoppas kunna återkomma om detta.