onsdag 11 januari 2023

Farfar Arvid Olausson 1875 - 1943, del 3

 Åren 1899 - 1904


Fortsättning från föregående inlägg:

På Pilgatan 21 fanns 1896 ett hushåll bestående av Anna Matilda Larsson, 21 år gammal, hennes halvsyster Clara Johansson, 35 år, dennas make Knut Mauritz Svensson, samt Claras helbror och Annas halvbror Knut Gideon Johansson, 29 år gammal. Annas föräldrar och fler syskon hade tidigare bott här också, men flyttat till andra församlingar i nära anslutning till Claras giftermål. Knut Gideon var korgmakare, och troligen något handikappad. När det gäller Anna så finns ingen yrkesbeteckning på henne i församlingsböckerna, vad jag kan se.

Nu har alltså Arvid flyttat in snett över gatan, på Pilgatan 20, och på något sätt tror jag ju att det är i detta område han och Anna knutit sin första kontakt, kanske någon vacker vårkväll, som lockade till utevistelse och promenader. Båda byter sedan var för sig bostad några gånger inom närområdet i Haga, innan de slutligen gifter sig 1899. Bilden av dem hos fotograf bör vara tagen någon gång under perioden 1896-1899. Jag vet ju inte riktigt om det är en förlovningsbild, eller möjligen en bröllopsbild, trots den förhållandevis enkla klädseln. Detta är en av ganska få bilder som finns av Arvid och Anna under deras liv.


Arvid och Anna hos fotograf Axel Larsson,
 i hörnet av Vasa- och Viktoriagatorna. 

Arvid och Anna flyttar först in på Pilgatan 26, men hösten därpå, 1900, flyttar de till Fjärde Långgatan 4. Detta ligger ju väldigt nära Arvids första arbetsplats i Dafgårds charkuteri, men det finns i stort sett inga anteckningar om hans arbetsplatser. Det är alltså svårt att veta om eventuella byten av bostad har med anställningar att göra. Det kan i alla fall konstateras att detta var ett modernt boende i ett av de nyuppförda stenhusen i kvarteret Skonaren, byggt 1898. Det är ett vackert hus som fortfarande finns kvar.


Fjärde Långgatan 4 till vänster i bild. Bildkälla Google Earth.Där föds i maj 1901 deras första barn Sofia Margareta, som alltid kom att gå under namnet Greta. Tiden på Fjärde Långgatan blir också kort, och de flyttar med bara några månader gamla Greta, till nuvarande Kapellplatsen 1, i den nyare stadsdelen Vasastaden/Landala. En rolig sak att notera är att så många av de hus, som Arvid och familjen bott i, finns kvar ännu i dag. Det gäller nu även huset på Kapellplatsen, och jag kommer att återkomma till ännu fler senare. Flera av husen har ingått i områden som bevarats för eftervärlden och blivit fint renoverade. Jag låter därför även dessa hus få lite utrymme i historien om farfar och hans familj.


 Här ser man Kapellplatsen 1 till höger i bild, och dess fasad ut mot Kapellplatsen (även kallad Landala Torg). Till vänster om huset ser man Karl Gustavsgatan och till höger kan man ana Erik Dahlbergsgatan. Huset troligen byggt på 1880-talet. Bild från 1905, bildkälla Carlotta. Året innan har Arvid med familj flyttat därifrån.


Här blir familjen kvar några år, och utökas med Märta 1902 och Elsa 1903. Arvid är fortfarande charkuteriarbetare, och förmodligen alltså anställd i en eller flera charkuteributiker. Denna lite längre flyttning kan ju möjligen sammanhänga med att han fått anställning i någon butik i den förhållandevis nya stadsdelen Vasastaden. Men det är, som mycket annat, bara en gissning. Med tanke på vad som sedan händer, så kan man även gissa att Arvid börjar känna sig rätt så färdig med att arbeta i andras butiker som anställd. Han drömmer kanske om att själv äga det charkuteri där han arbetar. Den möjligheten kommer att dyka upp år 1904.

Fortsättning följer...

 


Huset på Kapellplatsen i dag, inrymmer renoverade lägenheter av hög standard,
att döma av mäklarbilder. Här ser man fasaden mot Kapellplatsen till vänster
 och fasaden mot Erik Dahlbergsgatan till höger. Bild från Wikimedia Commons.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar