torsdag 29 april 2021

Sjömannen Fredrik Westring, avsnitt 3

 

Jag har nu gått igenom påmönstringsliggarna vid Sjömanshuset i Göteborg för åren 1895-1900. Jag har inte hittat Fredrik Westring där. Det behöver inte betyda att han inte finns där. Den mänskliga faktorn, i form av mig själv, kan givetvis ligga bakom att det sker misstag, t ex tillfällig trötthet och ouppmärksamhet när man sitter och låter ögonen löpa sida upp och sida ner. Min slutsats är ändå att Fredrik inte har mönstrat på någon båt i Göteborg under denna tid, som besättningsman. För tillfället får jag nöja mig med att han mönstrat av i Göteborg 1895, troligen varit hemma någon tid, och sedan försvunnit på ännu okänt sätt. Ytterligare en dokumenterad uppgift finns. Fredrik var under hela sin sjömanstid inskriven vid Karlstads sjömanshus. Det var inte ovanligt att sjömännen som reste till och från Göteborg var inskrivna vid andra sjömanshus. Troligen gick då rapporter från Göteborg till dessa sjömanshus om på- och avmönstringar. Tyvärr finns de inte för aktuella år i Arkiv Digital, vad gäller Karlstads sjömanshus. Det jag däremot hittat, är en uppgift införd 1901. Där står att Fredrik Westring avförs, eftersom han ej tjänstgjort. Tyvärr framgår inte hur lång tid som gått sedan han senaste gång gjorde detta.

Under de kommade 20 åren finns ett fåtal uppgifter, som kan vara av visst intresse:

Året är 1907. Min mormor Jenny, Albertinas och Fredriks dotter, har drabbats av någon tillfällig sjukdom i september detta år. Med anledning av detta har gjorts en ansökan om bidrag hos Göteborgs Fattigvårdsbyrå, Jenny är vid detta tillfälle 25 år gammal och ännu ogift, och enligt ansökningshandlingarna är hon boende (som jag tolkar handskriften) hos modern på Bäckegatan 16. Det för ju onekligen tankarna till att någon fader inte finns där.

Mantalslängd för 1911, finns tillgänglig på Arkiv Digital. Familjen bor då på Paradisgatan 6 i Masthugget, och längden upptar Fredrik, Albertina och fyra hemmavarande barn. Här finns antecknat, vad gäller Fredrik: ”Vistas utrikes”. Det är den hittills enda uppgift jag hittat, som talar för att det var känt att han valt att leva i ett annat land. Man känner uppenbarligen också till att han faktiskt lever och inte är död. Har han skrivit brev?

Om vi nu hoppar fram till 1916, så sker åter mantalsskrivning i Göteborg då. I Masthugget finns enligt mantalslängden änkan Albertina Westring, hennes ogifta dotter Gerda, samt dennas 3-årige son Gunnar. Detta är samma år som Fredrik förs över till Obefintlighetsboken i Masthuggs församling. Att hon kallas änka talar för att man åtminstone har en misstanke om att han inte längre lever. Jag har inte hittat någon uppgift om att Fredrik formellt dödförklarats, och jag vet för litet om vilka rutiner man hade för sådant. Troligen hade man noterat i församlingsboken om man fått något bevis för hans död, och han hade i så fall knappast förts till Obefintlighetsboken.

Året därpå, 1917, avlider Albertina av bröstcancer. I dödboken står då att hon har en efterlevande make född 1854. Man kan ju undra om Fredrik under detta gångna år, då hustrun uppenbarligen varit sjuk, har givit något livstecken ifrån sig. Men så kommer vi till bouppteckningen på våren 1918. Då är hon åter sjömannen Fredrik Westrings änka! Endast barnen nämns som arvingar. 

Det kan tilläggas att inga noteringar finns i församlingsböckerna i Masthugg, om att Fredrik vistades utomlands. Det är endast i mantalslängden 1911 detta noteras. Fem år senare flyttar församlingen bara över honom till Obefintlighetsboken, utan vidare kommentarer.

Vad ska man nu lägga för pussel av dessa bitar? Vi vet ju sedan länge att Fredrik inte dyker upp i några svenska arkiv efter 1916. Min bild, och min utgångspunkt, är att han ”försvinner” någon gång mellan 1895 och 1901, då man avför honom i Karlstads sjömanshus. I varje fall tycks han vara borta senast 1907, enligt ovan. Till en början tror man kanske att han ska komma tillbaka, men vid tiden för Albertinas död har man blivit mer osäker på detta. Både vid mantalsskrivningen 1916, och bouppteckningen 1918, har man utgått från att Fredrik är död. Det märkliga är att man i dödboken, som kommer däremellan, skriver att Albertina har en efterlevande make. Men det kan ju bero på att några bevis för hans död inte finns. Man kan ju ha många tankar och funderingar kring hur det resonerades i familj och släkt, kring att han bara blev borta, och åren gick. Hörde han av sig tro, genom brev, eller genom att skicka bud med någon? Tänk om man visste!

Det vore förstås guld värt att hitta uppgifter om när, hur och vart Fredrik gav sig iväg, efter 1895. Kanske kommer man dit så småningom, men för tillfället får jag hitta andra trådar att dra i, kanske utanför Sverige. Det kommer jag att göra i nästa avsnitt av denna följetong.

tisdag 13 april 2021

Sjömansliv

 

Jag har nu under några veckors tid suttit försjunken i mönstringsliggarna som förts vid Sjömanshuset i Göteborg, och är tillgängliga för mig via Arkiv Digital, för att fortsätta lära känna min mormors far Fredrik Westring. Jag råkade få kontakt med en annan släktforskare, vars släkting också var sjöman, och tycks ha gjort några resor på samma båt som Fredrik Westring. Det var så jag blev inspirerad att stifta närmare bekantskap med dessa dokument, och började förstå vad som fanns i dem. Således har jag nu en troligen ganska komplett lista över Fredriks på- och avmönstringar under åren 1878 – 1895.

Vad det innebär att vara påmönstrad på en båt, har jag också kommit att fundera över. Jag har nog tidigare trott att man mönstrade på båten i stort sett när den avseglade, och mönstrade av när den kom tillbaka till hemmahamnen. Numera tror jag att detta är en sanning med viss modifikation. Mönstringstiden är nog mera att anse som en tidsbegränsad anställning på fartyget, oavsett om det är till sjöss eller ligger i hamn. Detta måste vara förklaringen till att Fredrik och Albertina gifte sig i Karl Johans församling, under en period då han faktiskt var påmönstrad på en båt. Då tänker jag att båten kommer i hamn i Göteborg, efter en resa till England, men att det då kanske fortsatt finns mycket arbete att göra, lossning, underhållsarbete och liknande, men att det kanske är möjligt att gå i land för att gifta sig. Detta bygger på en del antaganden från min sida, och jag tycker det är svårt att få glasklara svar, via Google eller böcker.

Mellan åren 1878 (ev. tidigare) och 1880 är Fredrik matros på ångfartyget Frithiof, som huvudsakligen går till England och Skottland, under befälhavaren Carl Christian Barchman. Under dessa år gör han fem resor med Frithiof. Under den sista av dessa är det en ny befälhavare, Carl Josef Rhodin. Det är också under denna sista mönstringsperiod på Frithiof, som Fredrik och Albertina gifter sig. De gifter sig i oktober 1880 och han mönstrar sedan av i december. 

 

Här mönstrar Fredrik av från Fritiof den 8/1 1879. Han tillhör sjumanshuset i Karlstad under hela sin yrkestid, trots att hans resor sker från Göteborg. Här kan man se att han har 45 kronor i månadslön, 3,64 kronor är avgift till sjömanshus, och en tvåa anger att han haft ett gott uppförande. Dottern Elin föds i oktober samma år, innan föräldrarna hunnit gifta sig.

Efter dessa resor med Frithiof finner man i fortsättningen Fredrik på ångfartyget Tyr, som också huvudsakligen går till England och Skottland, med några undantag. Han mönstrar på denna båt första gången i början av 1882, och sedan gör han tolv resor med den, under åren fram till och med 1895. På de första två är befälhavaren Rudolf August Barchman, troligen en släkting till den förste Barchman på Frithiof. Därefter är Magnus Gustaf Prytz befälhavare på alla de övriga resorna utom den sista, som går med Frans Gustaf Sandström som befälhavare. Under resorna med Tyr är Fredrik mönstrad som matros, båtsman och timmerman. Han har haft ett gott uppförande, och lönen har med tiden stigit från 40 till 53 kronor per månad.

Om man ska gå efter mönstringsliggarna vid Sjömanshuset i Göteborg, så har Fredrik gjort två längre uppehåll i sin verksamhet som sjöman. Det gäller dels större delen av 1881, och dels större delen av 1884. Förutom dessa är det mycket korta uppehåll mellan mönstringarna, och ibland sker avmönstring och ny påmönstring samma dag.

Efter denna genomgång känner jag plötsligt att Fredrik Westring träder fram som en tydligare figur, än som varit fallet tidigare. Han har för mig nästan bara varit ”sjömannen som försvann”. Nu kan jag ju göra mig en bild av hans yrkesliv, och hans troligen mestadels korta visiter i land hos hustru och barn. Om man utgår från att Albertina varit honom trogen, så har han även lyckats avla 6 barn, mellan sina resor. Dessa fick nog Albertina dra försorg om på egen hand. Han kan knappast ha lärt känna sina barn, om man ändå utgår från att mönstringstiden till större delen bestod av resor till England eller Skottland.

Efter 1895 hittar jag inga nya påmönstringar av Fredrik Westring, på fartyg som avgår från Göteborg. På något sätt har han nog ändå tagit sig iväg. Vart han tog vägen är fortfarande ett mysterium, men teorier finns. Jag tänker återkomma till dessa.