söndag 5 februari 2023

Farfar Arvid Olausson 1875 - 1943, del 4

Åren 1904 - 1907 


Fortsättning från föregående inlägg:

I fyra år bor alltså Arvid med sin familj på Kapellplatsen 1, och han är troligen under denna tid anställd som charkuteriarbetare i något charkuteri, eller eventuellt några olika under perioden. Familjen består 1904 av Arvid, Anna och de tre små döttrarna Greta, Märta och Elsa, födda med ett års mellanrum 1901 – 1903. Men nu händer det nya saker.

Tidigare såg vi hur Arvids äldre bror Aron fick ett avgörande inflytande över Arvids liv och framtid, genom att introducera honom i Dafgårds charkuteri. Nu träder två andra av Arvids bröder in i handlingen, Herman och Adolf. Brodern Herman har redan 1902 flyttat till Lindholmen i Göteborg, där han står som charkuterihandlare fram till 1904. Han bor i ett hus med beteckningen 1 Roten 4B. Troligen fanns en charkuteriverkstad i samma fastighet, och eventuellt även en tillhörande butik på gården till fastigheten 1 Roten nr 2, även kallad Åkerslund, i dag med adressen Gjutaregatan 10. (Se nedan) Denna ligger mycket nära Hermans bostad. Men redan 1904 flyttar Herman till Arvika, där brodern Aron redan finns och håller på med charkuteri. Då bestämmer sig Arvid och hans yngre bror Adolf för att överta verksamheten efter Herman på Lindholmen, och att bosätta sig där tillsammans. Adolf kommer direkt från föräldrahemmet i Lergraven. Arvid med familj bryter alltså upp från Kapellplatsen, och flyttar tillsammans med Adolf in i ett ganska nybyggt landshövdingehus på 1 Roten 7:e kvarteret B, kallat Linden 2, i dag med adress Lindholmsvägen 1. Detta blir starten för Arvids långa tid som charkuterihandlare på Lindholmen.

 I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning kungöres följande:

”Arvid Olausson och Adolf Holmén Olausson ämna i Lundby socken, där de äro boende, idka matvaruhandel och charkuterirörelse under firma Olausson & Co.”

Några ord om Lindholmen. Stadsdelen Lindholmen på Hisingen hade vuxit upp kring varvsverksamhet, och var fortfarande i tillväxt år 1904. Från början växte bebyggelsen upp lite osystematiskt. Invånarna var främst varvsarbetare, som tilldelades tomter och själva byggde sina hus. Runt sekelskiftet 1900 kompletterades denna lite spontana trähusbebyggelse med några landshövdingehus, med en mera ordnad gatuplan. Det hus som Arvids familj och Adolf nu flyttade in i var ett sådant hus, och därför troligen rätt så nytt och modernt. Lindholmen har en intressant historia, som jag tills vidare lämnar här.

Adolf är ungkarl, och det kan ju tänkas att han är inneboende hos Arvid. Nu ska bröderna alltså samarbeta och driva affär tillsammans. Arvid är den som har många års erfarenhet av hur det går till i charkuteributiker i stan. Adolf har mycket kortvarig erfarenhet av detta, och kommer i stort sett direkt hemifrån föräldragården. Han har erfarenhet av livet på en gård, och den slakt som förekommer där, för husbehov. Den 19 september 1904 annonserar de i Tidningen Ny Tid:
Hus nr 2 i 1:sta Roten, ligger i dag på adressen Gjutaregatan 10, som nämndes ovan.  Fastigheten finns ännu kvar, och har renoverats. Inne på gården till detta hus finns en liten byggnad som i dag inrymmer tvättstuga för de boende i huset. Den ser ut att finnas med även på äldre kartor över området, och det var troligen i denna byggnad, som Arvids och Adolfs affär var inrymd. Och i så fall kan det även vara den byggnad där Herman hade sin butik, eftersom han bodde precis intill. Dessutom är min teori att både Herman, och nu Arvid och Adolf, hade någon form av charkuteriverkstad i huset 1 Roten 4B, där Herman även hade sin bostad. I mantalslängd för 1911 framgår att Arvid hyr charkuteriverkstad här, och det kan ju mycket väl vara så att han gjort det ända sedan 1904. Jag har inte hittat några dokument som bekräftar att Arvid och Adolf tar över verksamhet och lokaler efter Herman, men eftersom de startar sin firma samtidigt som Herman flyttar till Arvika, så vågar jag en gissning på att det förhåller sig så. 

Här en karta från 1923, för att underlätta orienteringen. I övre kanten den första butiken, och strax intill den verkstad, som jag tror ingick i verksamheten. Linden 2 var bostad de första åren. Övriga platser återkommer jag till lite senare.  

 
Under tre år framåt bedriver nu bröderna Arvid och Adolf denna charkuterihandel. Sortimentet utökades med några oväntade varor, som kökslampor och portvin, där man verkar ha varit återförsäljare åt en annan affär i Lundby. Man undrar ju lite, hur många som gick till charkuteriet för att köpa en lampa. Portvin är ändå lite mer i livsmedelsbranschen. 
Annonser från oktober 1906

Hemma i Linden 2 fortsatte familjen att växa, med i stort sett ett barn om året. Enligt tidens sed, var det förstås Anna som fick ha huvudansvar för den delen, och hon lär ha haft fullt upp, och ha varit gravid det mesta av tiden. Först att födas på Lindholmen var Signe, mars 1905. Men här fick familjen sin första sorg, när Signe i september samma år avled av kikhosta. Då var Anna redan gravid med nästa barn, Estrid, som föddes i februari 1906. I september 1907 föddes så den förste sonen i familjen, Knut. Nu hade familjen alltså de fem barnen Greta, Märta, Elsa, Estrid och Knut.

Förändringar inträffar år 1907, och omständigheterna är lite oklara. I tidningarnas kungörelser över firmor som gått i konkurs, återfinns även Olausson & Co. Det låter ju lite oroande, efter så kort tid. Adolf lämnar nu Lindholmen, och flyttar till Arvika i Värmland, där han gifter sig och bildar familj, och startar en charkuterirörelse, som kommer att finnas kvar under lång tid. Arvid startar på nytt en egen charkuterirörelse på Lindholmen, som han kommer att driva under flera decennier, så orsaken till konkursen av det gemensamma bolaget borde inte vara att affärerna gått dåligt. Bortsett från några byten av lokaler, så händer nu inte så mycket nytt i Arvids yrkeskarriär. Han kommer fortsättningsvis att vara en väletablerad charkuterihandlare på Lindholmen.


Linden 1 närmast kameran, och Linden 2 längre ner. Foto från 1971, då man planerade att riva dessa hus, som räddades i sista stund.


Foto taget vid ett besök på Lindholmen våren 2022, av min bror Anders Olausson. Bilden är tagen från motsatt håll, jämfört med föregående bild. Linden 2 är nu närmast i bild, med gula bottenvåningar. Det ljusa huset som sticker ut i gatan lite längre upp, ska få vara med lite senare i historien. 


Fortsättning följer...

 


 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar