tisdag 15 januari 2013

Thore Odhelius, präst i Valstad

Valstads kyrka, Skaraborgs län

Det har funnits många personer med namnet Thore Odhelius, så det gäller att hålla tungan rätt i munnen när man söker information om en av dem. "Min" Thore var alltså född 1725 och morfar till den Lovisa som så länge hängt i luften. Han var son till regementspastorn och kyrkoherden Anders Odhelius och hans hustru Maria Billmark. Han gick i faderns fotspår och blev präst. Han var bl a verksam i Valstads församling under många år, och de flesta av barnen är födda där. Frågan är dock om hans yrkesval var rätt. I Skara stifts herdaminne, sid 498-499, tecknas bilden av en ganska besvärlig person. Jag återger här hela texten om Thore:
 

"24. Mag. Thore Odhelius, son af kyrkoh. Anders O. i Hångsdala, f. på Törnstorp vid Sköfde 1725, blefstud, i Ups. 1747 och prestv. i Stockholm 1751; reste till Lund 1753 och blef der magister 1754; v. pastor i Hvalstad s. å.; kommin. derst. med enhällig kallelse 1757; past.-ex. 1762; kyrkoh. här 1776; tilltr. 1778. Död d. 28 jan. 1794. — Han hade af naturen goda gåfvor, men förföll på sednare åren till dryckenskap och vårdslöshet i embetet; var inkallad för konsist. 1781 och varnades för fylleri; beträddes äfven med osannfärdiga uppgifter; måste emottaga v. pastor 1783; var åter inkallad 1791, då han "förmanades till varsamhet och ett kristligt och vänligt bemötande emot hvar man, särdeles mot sina åhörare, samt att taga sig till vara för ett bittert och okärligt sinnelag."

 

Gift 1758 m. Brita Salenius, död 1796, d:r af kyrkoh. Gustaf S. i Hångsdala. Barn: Johan f. 1758, regem.-past. vid Skarab. regem. Anders Gustaf f. 1760, härads-skrifvare i Wartofta. Maria Elis., f. 1764 död 1823, g. m. glasblåsaren Grundell. Christofer f. 1766, guldsmed. Hedvig Chr. f. 1769 död 1849, g. m. löjtn. H. F. Frölich. Magdalena f. 1773 död 1809, g. m. stadskassören N. Åhgren i Falköping."
 

Han borde kanske inte ha blivit präst utan något helt annat. Här finns i alla fall uppgiften att dottern Maria Elisabeth var född 1764. I alla de senare husförhörslängder där jag hittat henne anges hon född 1770 i Valstad. Egentligen tycker jag att 1764 passar bättre, för där finns annars ett ganska stort glapp i syskonskaran, medan det blir väldigt tätt runt 1770. Det är irriterande att hon inte står med i födelseboken. Jag antar att detta beror just på att hon är prästdotter, och att det kanske inte var så noga med att föra in dessa barn. Prästen visste ju ändå vilka barn han hade. Dock har jag hittat alla hans övriga barn, så lite konstigt är det. 

Thore avled 1794, året före Maria Elisabeths olämpliga graviditet och hennes oäkta dotters födelse. 

Om jag nu räknar rätt så är Thore Odhelius min mormors farmors mormors far. Thore hade en bror, Anders Odel, som jag kan berätta lite mer om en annan gång.

torsdag 10 januari 2013

Odhelius, äntligen!

Tiden rusar och nu är alla helgerna förbi. Det har inte blivit så väldigt mycket släktforskat sedan sist. Tiden har en tendens att fyllas med andra saker, trots att man är pensionär. Jag har i alla fall gett mig i kast med ena svärsonens släkt. Det fanns en hel del gjort där, som fanns dokumenterat i ett antal lösa papper. Jag har försökt göra det mera samlat och kolla upp alla uppgifter i källorna. Det visade sig då finnas en hel del felaktiga uppgifter som jag rättat till. Det konstiga med släktforskning är att det inte behöver vara ens egen släkt för att vara engagerande. Efter ett tag glömmer man bort detta och blir bara fullt fokuserad på de människor som här framträder, och deras öden. De är ju för all del släkt till mina barnbarn, så på det sättet finns ju anknytning, men jag tror det hade varit lika intressant, vilken släkt det än varit.

Jag skulle ju berätta om Lovisa Odhelius/Westring. Hon är min mormors farmors mor, och en av de "oknäckta" nötterna, fram till i våras. Det är ju hoppfullt att det kan finnas lösningar även på problem som man dragits med i 30 år. Lovisa Odhelius inflyttade till Skara 1819, samma dag som sin blivande make Erik Aron Westring. Vad som varit dessförinnan har varit höljt i dunkel, och till vissa delar är det så fortfarande. Det står vid inflyttningen till Skara att hon kommer från Götene, men där går det inte att hitta henne. Där har det som sagt varit helt stopp. Då och då har jag slängt ut frågor både på Anbytarforum och i facebookgruppen Släktforskning, utan resultat. Det var i denna senare grupp jag plötsligt fick napp i våras. En person gjorde mig uppmärksam på att det i Skaras husförhörslängd fanns en anteckning om en Maria Elisabet Odhelius med dotter Lovisa. Det var äntligen en trådända att börja nysta i.

Jag har under årens lopp läst mycket om släkten Odhelius i Skaraborgs län, utan att hitta kopplingen till min Lovisa. Jag har dock känt en övertygelse att en koppling finns. Alla med det namnet i Skaraborg verkar vara mer eller mindre släkt med varandra, så varför skulle inte Lovisa höra dit. Släkten Odhelius är väl kartlagd, genom att där funnits många präster och andra bemärkta personer, som det skrivits om, och som även lämnat skriftliga spår efter sig själv. Och nu fann jag äntligen kopplingen. Till 99,9 procent är jag säker på den här historien, som dock fortfarande har några hål kvar att täppa igen.

I Valstads och Vättaks församlingar i Skaraborg verkar en präst Thore Odhelius, född 1725, gift med Britta Salenius, även hon av en känd och bemärkt släkt. Dessa har många barn, och bland dessa finns dottern Maria Elisabet, född i Valstad. Hon är enligt vissa källor född 1764 och enligt andra 1770. Tyvärr har jag inte hittat henne i födelseboken för något av dessa år, men det förefaller helt säkert att hon är dotter till Thore. Maria Elisabet flyttar så småningom hemifrån, och återfinns som "mamsell" i olika hushåll runt om i grannsocknarna. Så inträffar 1795 den stora skandalen att prästdottern Maria Elisabet blir gravid, utan att vara gift. Här finns utrymme för mycket fantasi angående reaktionerna från familjen och omgivningen. Pappan och prästen Thore hade avlidit 1794, och slapp uppleva denna skandal, men det fanns säkert många andra som inte var glada. I december 1795 föder i alla fall Maria Elisabet sin dotter Lovisa, men var detta sker är oklart. Lovisa anges född i Göteborg, men finns inte i någon födelsebok där för denna tid. Därefter är mor och barn som bortblåsta tills de dyker upp tillsammans i Skara, då Lovisa redan är tonåring. Uppgiften om inflyttning från Götene är tills vidare gåtfull. Lovisa verkar ju ha funnits i Skara längre tillbaka än 1819.

Efter 1819 är Lovisas liv väl kartlagt. Hon gifter sig med Erik Aron Westring 1820, något efter att hon fött tvillingar. Modern är den som lämnar skriftligt samtycke till giftermålet, vilket tyder på att ingen fader eller annan manlig nära släkting finns som kan göra detta. Maria Elisabet flyttar 1816 till Årnäs glasbruk och gifter sig 1818, på lite äldre dagar, med en glasblåsare Joseph Grundel, född i Böhmen. I vigselboken står att hon är dotter till Thore Odhelius och Brita Salenius. Hon får aldrig några fler barn än Lovisa, och hon avlider redan 1823.

I och med detta kan jag koppla på hela den kända släkten Odhelius på mitt släktträd. Det känns tillfredsställande efter alla år av frågetecken.