måndag 7 mars 2011

Lite mer om "brodermordet" i Redslegården

Jag ska återvända tillfälligtvis till den mörka händelsen i Horred. Jag har nu tillgång till hela rättegångsprotokollet, som jag ägnat en hel del tid åt att läsa och renskriva. En mängd vittnen är hörda. Jag får uppfattningen att det som hände var följande:

Den 18 februari 1881 var Johan Berndt Eriksson tillsammans med en granne på ett besök i Öxnevalla. De kom tillbaka hem till Redslegården ungefär kl. 18. Johan Berndt fick då se sin broder August komma körande med ett lass ved, som han tagit i Johan Berndts skog. Han började gräla med August, som försvarade sig med att veden var avsedd för deras mor, som enligt undantagskontraktet hade rätt till ved. Johan Berndt menade att August hade detta som svepskäl för att skövla skogen mer än nödvändigt. Johan Berndt hade en kniv i handen, som var avsedd för att lossa en del rep på "drögen" (en sorts släde?). August kom emot honom med en stake och de kom i slagsmål. I detta tumult råkade August bli skuren i armen av Johan Berndts kniv. August rusade in i Johan Berndts hus, där även modern befann sig. Det blödde ymnigt från armen. Kniven hade, enligt oduktionsprotokollet, råkat skära av ett större blodkärl. Man skickade efter en man som var känd för att kunna förbinda sår, men det tog en timme innan denne anlände. Förbindningen gick till så "att han först satte en kork midt över pulsådren straxt ofvanför såret på August Erikssons arm och deröfver lade klutar samt till sist band om med strumpeband". Blödningen minskade något, men August hade så ont att han inte kunde hålla armen stilla, och dessutom hade troligen blödningen pågått för länge. Vid tiotiden på kvällen avled August Eriksson på golvet i Johan Berndts hus. Obduktionsprotokollet talar om "stor blodfattigdom i alla inre organ".

Det framkommer i rättegångsförhandlingarna att Johan Berndt och August en längre tid varit osams. Bakgrunden verkar vara att August ville köpa hälften av gården, vilket Johan Berndt inte gick med på. Johan Berndt säger sig ha köpt gården "efter faderns död". Köpet måste dock ha skett senare, eftersom Johan Berndt vid faderns död endast var 11 år gammal. August, som var ogift, bodde alltså med modern i undantagsstugan, och var förstås väldigt missnöjd med detta. Vittnena talar om upprepade tillfällen då bröderna varit både i gräl och slagsmål, tidigare. Enligt domen kan dock inte styrkas att Johan Berndt hade för avsikt att döda August, och han döms därför för dråp. Straffet blir alltså nio års straffarbete, något som dock aldrig kom att verkställas, eftersom Johan Berndt tog livet av sig i häktet i Borås.

Ja, vilken sorglig historia!