måndag 11 november 2019

Yngsta systern


Farmors morfar hade en tredje syster, förutom Johanna Helena och Britta Maria, som jag nu har avhandlat i de föregående inläggen. Den yngsta var Johanna Fredrika. Hon är den enda av de tre som hela livet får behålla både sina förnamn och födelsedatum intakta. Det underlättar ju när man ska följa henne, men ändå hade jag även här gett upp, efter 1828, när Mariebergs församling byter namn till Karl Johans församling. Då verkar en del personer försvinna, på något märkligt sätt. Denna Johanna Fredrika föddes 14 januari 1816. Hon är alltså bara 12 år när församlingen byter namn, och hon borde rimligen varit kvar i föräldrahemmet då, men hon finns inte antecknad där, och inte heller i något av registren för Karl Johans församling.

Hade jag nu lyckats hitta de andra två, så ville jag ogärna lämna Johanna Fredrika åt sitt öde, utan att i alla fall ha gjort en ansträngning. Med hjälp av registren i de andra göteborgsförsamlingarna hittade jag henne slutligen 1842 i Göteborgs Domkyrkoförsamling. Hon flyttar in där detta år, men det framgår inte varifrån. Vad hon har haft för sig och var hon funnits mellan 12 och 26 års ålder har jag ännu ingen aning om. Hon anges dock född i Karl Johan 14 januari 1816. Det finns ingen mer med detta namn född där under de närmaste dagarna däromkring, så jag vågar ändå utgå att detta är rätt kvinna, trots att hon till en början kallas Svensdotter i stället för Svensson. Och nu lyckas jag följa henne framåt genom resten av livet.

Johanna Fredrika kommer alltså som piga till Göteborgs Domkyrkoförsamling 1842. Där blir hon kvar till i december 1845, då hon flyttar till Krokslätt i Örgryte församling. I april 1847 flyttar hon tillbaka till Domkyrkoförsamlingen. När jag hittar hennes flyttbevis, visar det sig att hon varit lite slarvig. Hon har aldrig visat upp bevis i Örgryte vid inflyttningen, vilket uppmärksammas när hon ska flytta därifrån. Därför beställer man ett försenat flyttbevis från Domkyrkoförsamlingen, daterat samma dag som hon flyttar ut från Örgryte, men med anteckning att hon faktiskt i realiteten flyttade i december 1845.

Nu är alltså Johanna Fredrika tillbaka i Domkyrkoförsamlingen. Efter några månader har hon blivit gravid. Vi får tro att fadern till barnet är den som anges vid födelsen i oktober 1848, artilleristen Olof Larsson Tapper. Då barnet föds har Johanna Fredrika flyttat till den församling där han befinner sig, nämligen Göteborgs Garnisonsförsamling. Barnet är en pojke som döps till Leonard, och som sedan avlider vid ett års ålder. När paret sedan väntar nästa barn gifter de sig. Bröllopet äger rum i slutet av juli 1850, och i januari 1851 föds dottern Anna Olivia. I oktober 1854 föds sonen Frans Leonard, och två år senare avlider dottern Anna Olivia. Frans Leonard blir det enda av barnen som når vuxen ålder. När han är knappt 8 år gammal avlider fadern Olof Larsson Tapper, och Johanna Fredrika är nu ensam med sin son. Två år före sin död döms Olof för snatteri. Som de flesta av mina släktingar hade de det troligen väldigt knapert. Än värre blev det säkert efter Olofs död, för Johanna Fredrika och sonen Frans Leonard. På något sätt har de ändå dragit sig fram, tills Johanna Fredrika avlider 1876 på Sahlgrenska sjukhuset, av ventrikelcancer. 


Vigsel mellan Johanna Fredrika och Olof 1850. Här framgår att de tagit ut lysning redan 1848.

Frans Leonard, som är arbetare, gifter sig 1883 med en kvinna som är 22 år äldre än han själv. Det är inte så ovanligt med åldersskillnader, men detta är lite extremt. Paret får aldrig några barn, av naturliga skäl. Efter Johanna Fredrika finns således inga ättlingar i mer än en generation, vilket också gäller systern Johanna Helena. Den som för släktet vidare är deras syster Britta Maria, som genom sin dotter Beata Maria får många ättlingar i Amerika. Eventuellt har hon även ättlingar i Sverige genom de två sönerna, som jag inte lyckats följa. Dessa systrars bror, Sven Jakob Olsson, som jag själv härstammar från, och Britta Maria, är de enda två syskonen som alltså för släktet vidare fram till nutid. 

Översikt över familjen. De rödmarkerade är mina egna anor. Josefina Sofia Olsson är min farmors mor.

tisdag 5 november 2019

Ytterligare en syster till farmors morfar


Inte så mycket har blivit gjort under hösten. Jag har dock i långsam takt tagit itu med att leta efter övriga systrar till min anfader Sven Jakob Olsson i Göteborg. Johanna Helena, som figurerar i föregående inlägg, var den äldsta av dessa, men det fanns ytterligare två. Jag har ju redan redogjort för hur kyrkböckerna ser ut i Göteborgs Karl Johans församling. Samma svårighet finns alltså kvar när jag nu ska försöka forska efter de övriga systrarna, som jag tidigare bara lämnat åt sitt öde, när de försvunnit ur Karl Johans kyrkböcker.

Nästa syster i ordningen är Britta Maria Svensson. Hon är enligt födelseboken född den 15 december 1809 i Göteborgs Karl Johans församling, eller Mariebergs församling, som den hette vid den tiden. Det är troligen den mest sanna av de olika födelseuppgifter som sedan florerar. Britta Maria står antecknad tillsammans med sin familj fram till 1828, då hon försvinner spårlöst. Min första åtgärd var nu att åter använda mig av de maskinskrivna registren som finns i de gamla göteborgsförsamlingarna. Denna gång får jag napp i Garnisonsförsamlingen. Födelsedatum är här 5 december 1809. Det är tillräckligt rätt för att jag ska nappa. Hon flyttar in till Garnisonsförsamlingen från Karl Johan 1840, och vad som hänt mellan 1828 och 1840 har jag ännu inte lyckats hitta något om. I Garnisonsförsamlingen föder hon ganska snart ett oäkta barn, dottern Maria Elisabeth. Ingen fader finns angiven. Flickan avlider vid knappt två års ålder av ”tärande sjukdom”. 


Britta Maria blir kvar ytterligare ett tag i Garnisonsförsamlingen, och föder åter en dotter 1843, Beata Maria. Denna dotter anges dock ”född i fästom”, och fadern är arbetskarlen Torbjörn Svensson. De gifter sig något år senare, och flyttar direkt efter giftermålet till Karl Johans församling. Tillbaka till de trassliga kyrkböckerna, alltså. Jag hittar i alla fall att de får ytterligare tre barn under åren 1845-50. Jag hittar också att de flyttar till samma område i Majorna, där både brodern och den äldre systern bor. I denna församling, där hon bevisligen är född 1809, bestämmer man sig nu för att hon är född 1813. Så småningom tillkommer ett datum, 13 december, och dessa uppgifter följer henne livet ut. Hennes äktenskap med Torbjörn Svensson, och dottern Beata Maria, borgar dock för att hon är rätt kvinna. I husförhörslängden för 1851-54 står hon som änka. Tydligen har hon blivit ensam med sin barnskara, nästan omedelbart. Makens dödsfall går dock inte att hitta, ens med hjälp av registren.

Britta Maria drar sig fram i Karl Johans församling, under troligen mycket knappa omständigheter. Hon avlider i samma församling 1872 av lunginflammation. Dottern Beata Maria och två söner verkar nå vuxen ålder. Sönerna har hittills varit helt omöjliga att följa längre än till 1868. Däremot gav ett envist sökande efter Beata Maria så småningom napp. Det visade sig att hon emigrerat till Amerika, och där fått en stor familj. Men det är en annan historia.

Återstår ytterligare en syster till Sven Jakob Olsson. Jag avser att återkomma till henne.