torsdag 1 december 2016

Är Nils Eriksson i Sadelmakarkrogen min anfader?Redan för flera år sedan kom min avlägsne släkting Christopher Tollnert och jag fram till en teori när det gällde Nils Westring, som är anfader till oss båda. Jag har skrivit om detta i tidigare blogginlägg. Både Christopher och jag härstammar från en sonson till nämnde Nils. Nu ville vi veta Nils ursprung och på så sätt komma ytterligare ett steg bakåt i anorna. Jag har nu senaste veckorna ägnat en del tid åt att leta bevis för att vår teori angående Nils var riktig, och nu tycker jag nog att jag kommit så långt man kan. Det gäller alltså att lägga pussel med indicier.

Vagnmakaren Erik Westring, min anfader, flyttade från Stockholm till Göteborg 1783. Inga tveksamheter där. Det framgick tidigt av flyttlängd i Göteborgs Kristine församling. Han kom från Katarina församling i Stockholm. Där gick han dock inte att hitta i vare sig flyttlängd eller födelsebok.

Då hittar vi en bouppteckning efter Christina Westerberg i Katarina församling. Hon säges där vara änka efter gästgivaren Nils Westring. En av hennes arvtagare är vagnmakaren Erik Westring i Göteborg. Det finns inga tvivel om att detta är vår anfader. Ytterligare tre barn nämns: Nils Westring, snickare i Stockholm, Johan Westring, vagnmakargesäll som vistas hos sin broder i Göteborg, och Brita Christina, gift med hårfrisören vid Operan, Peter Lindblad. Här kan vi alltså fastslå att Nils Westring är far till vår Erik Westring. Det framgår tydligt att alla dessa är parets gemensamma barn.

Vem var då Nils Westring? Nu har vi sökt i mantalslängder och taxeringslängder för Katarina församling, och sett att en Nils Westring under 1760-talet köpte två intill varandra liggande fastigheter i Katarina församling, nummer 76 och 77 i kvarteret Åsen mindre. Som en anmärkning vid köpet står ”bor själv i Västerhaninge”. Dessa fastigheter finns med under samma beteckningar i den ovannämnda bouppteckningen efter hustrun. Västerhaninge, alltså!

Då börjar vi leta i husförhörslängderna i Västerhaninge, men någon Nils Westring finns inte där. Däremot finns en Nils Eriksson, gift med Kerstin Johansdotter. Dessa bor på Sadelmakarkrogen, vilket gör oss intresserade, eftersom vår Nils Westring också ägnade sig åt krogverksamhet. Det visar sig att dessa Nils och Kerstin gift sig 1755, och fick sitt första barn 1756, sonen Erik. Vår Erik Westring var född 1756. Ytterligare barn är Nils, Johan och Brita Christina, och dessutom två söner som dör i späd ålder. Enligt mantalslängderna finns denna familj på Sadelmakarkrogen 1763. I nästa mantalslängd 1771 finns de inte längre där. (Nils Westring köpte alltså fastigheterna i Stockholm under just denna period.)

Nu börjar vi alltså känna att vi åtminstone kan ha en teori att Nils Eriksson i Västerhaninge är densamme som Nils Westring i Katarina, Stockholm. Sedan har det varit svårt att komma längre. Nils Westring återfinns inte i dödbok för Katarina, och inte heller påträffas någon bouppteckning efter honom. Änkan står som boende själv med den minderåriga dottern från ca 1773, på samma fastighet som tidigare nämnts. Varför heter hustrun nu Christina Westerberg, när hon i Västerhaninge hette Kerstin Johansdotter. Sådant är irriterande.

Det som hände häromveckan var att jag fick för mig att leta efter en flyttattest från Eriks flyttning till Göteborg. Tidigare källa var endast flyttlängden. Då hittar jag strax denna attest, och där står tydligt och klart ”född i Västerhaninge 1756”. Det är alltså den första och enda uppgiften om att Erik är född i Västerhaninge, ingenstans i senare husförhörslängder nämns detta. Det var så att säga en pusselbit som passade in väldigt bra. Letar man nu i födelsebok för Västerhaninge under åren 1755-57, så föds det endast en Erik, med far Nils. Det är vår Erik, född 1756 i Sadelmakarkrogen, till Nils Eriksson och Kerstin Johansdotter.

Vågar man nu påstå att Nils Westring är densamme som Nils Eriksson i Sadelmakarkrogen. Jag tycker att det börjar bli alltmer vattentätt.

Nils Eriksson köper alltså en fastighet och blir gästgivare i Stockholm. I samband med detta byter han namn till Westring efter sin hemsocken Västerhaninge. I Stockholm har man oftast släktnamn och inte patronymikon. Barnen för namnet vidare. Hustruns namn är fortfarande ett problem. Varför heter hon Christina och inte Kerstin? Kanske för att det faktiskt är samma namn, och hon kan t ex tidigt ha kallats Stina. Och Westerberg? Då tänker jag att hustrur vanligen inte hade sina mäns släktnamn vid denna tid. Hon kanske därför tog ett eget, Westerberg, som också anspelar på Västerhaninge. Detta med hustruns namn är den största svagheten i teorin, men allt annat stämmer så bra, att jag är beredd att fastslå mitt släktskap med Nils Eriksson i Sadelmakarkrogen. Kanske det irriterande sista frågetecknet rätas ut så småningom, på något magiskt sätt. 

Hörnet av Götgatan och nuvarande Gotlandsgatan på Söder i Stockholm i början av 1900-talet. I närheten av detta gathörn hade Nils Westring gästgiveri på 1760-talet. Har för tillfället glömt bildkällan, men någon stockholmssida på internet.

måndag 24 oktober 2016

Anmodern Sara Andersdotter, fortsättning.Det har varit lång stiltje både vad gäller blogg och släktforskning. På sommaren händer mycket andra saker, och i höst har det varit väldigt trögt att komma igång. För ca två veckor sedan tog jag dock tag i tråden Sara Andersdotters familj. Det var henne jag hade sådan tur att hitta i Säve, efter att jag tidigare hade gett upp om att hitta henne.

Att kartlägga denna familj är verkligen en prövning, eftersom så många kyrkböcker brunnit i Säve. Husförhörslängder finns från 1795, men de är röriga och svåra att bygga någon forskning på. Därför var det bra att jag nu hade tagit det där årsabonnemanget på SVAR, så att jag hade mantalslängderna att komplettera med. Födelse-, vigsel- och dödböcker finns inte alls före 1821. Jag har nu gett mig i kast med att försöka kartlägga Saras far Anders Simonsson och hans familj.

Anders är barn nummer 2 av 6 till Simon Olsson och Ingegerd Olsdotter i Kyrkeby Bergsgård i Säve. Anders Simonsson föddes 1787. När han första gången nämns vid namn i mantalslängden 1803, står han som skattebefriad, och detta fortsätter så långt jag följt mantalslängderna, till 1809. Orsaken uppges vara att han är bräcklig, krympling, och liknande benämningar. Nu kan ju inte detta handikapp ha varit alltför svårt, eftersom Anders så småningom bildar familj, och får bl a dottern Sara. Han blir dessutom kyrkväktare, vilket förutsätter att han har en viss status i församlingen. Skattebefriad var han i alla fall, under några år i ungdomen.

Anders gifte sig ca 1816 med Börta (eller möjligen Brita) Jonasdotter, och min anmoder Sara föddes året därefter, 1817. Paret fick sedan sonen Olof 1820, och strax därefter verkar modern ha avlidit. Husförhörslängderna ger inga exakta uppgifter om tidpunkter för dödsfall. Även denna son Olof, verkar ha avlidit inom några få år. Anders gifter sedan om sig med Brita Hansdotter, och de får sonen Olof 1825 och dottern Johanna 1828. Dessa är således halvsyskon till min Sara.

Anders Simonsson dog 1850 i Kyrkeby Bergsgård i Säve, där han bott hela sitt liv. Han blev 63 år gammal, och någon dödsorsak anges inte i dödboken. Hustru nummer två överlevde honom med 11 år. fredag 20 maj 2016

En av de "omöjliga" gåtorna är löstEfter att jag skrivit föregående inlägg i mars började det hända lite saker. Det blev inte alls stopp vad gäller Lars Lundgren, och det blev verkligen ett årsabonnemang på SVAR. Det som hände var att jag återigen, för vilken gång i ordningen vet jag inte, slängde ut en fråga på facebookgruppen Släktforskning. Tydligen skedde det nu just vid rätt tidpunkt. Tre olika personer nappade på frågan, och jag hade en lördagsmorgon med hög puls och intensivt kommunicerande med två av dessa personer. En skillnad mot tidigare var att jag nu kunde precisera min fråga något, eftersom jag kommit fram till att Lars hade en mycket nära relation till en Olof Lundgren och dennes hustru Inga Stierman, samt deras barn.

Den som gav mig mest ledtrådar var Boris Örnhäll, som jag hade kontakt med redan för för tio år sedan, men vi kom då ingen vart med Lars. Med ledtrådarna från Boris, och även de andra två, kunde jag börja lägga ett pussel, och vet nu med 99 % sannolikhet vilka som är Lars Lundgrens föräldrar. Jag har också en bild av hur hans liv såg ut från 20-årsåldern och fram till dess han gifte sig med Anna Jonsdotter Radde. Pusslet har jag lagt med hjälp av militära källor och mantalslängder i SVAR.

Enligt vad jag nu är nästan säker på, så föddes Lars i Romelanda församling (som saknar födelseböcker för tiden) som son till Evert Lundgren och Annika Bengtsdotter. Evert Lundgren, född 1694, var bror till ovannämnde Olof. Evert Lundgren avled 1738 och hustrun sannolikt tidigare. Lars och hans syskon var alltså föräldralösa, och min tanke är att de kan ha tagits om hand av Olofs familj.

Evert och Olof var söner till Anund Andersson Lundgren, född omkring 1663, och hans hustru Margareta Olofsdotter. Anund Andersson Lundgren är bror till den Olof Lundgren som  nämndes i mailet jag berättade om i föregående inlägg, han som alltså var gift med Märta Sofia Gyllenhaal. Det låter precis lika rörigt som det är med alla dessa olika Lundgrenar, varav flera heter Olof.

Om vi återgår till Lars själv, så återfinns han i de militära källorna som dragon, korpral och slutligen sergeant vid Bohusläns dragonregemente, ungefärligen mellan åren 1742 och 1757. Han är antecknad för Källsby i Jörlanda, vilket just är där som farbrodern Olof Lundgren med familj bor. Själv bor han dock de sista av dessa år i Harestads församling. 1757 får han avsked och flyttar till Sankt Peders församling. Han är ju då bara 35 år, så jag funderar över vad han sedan levde av. I alla fall gifter han sig med Anna Jonsdotter Radde 1762, och efter hennes bortgång gifter han sig med en ”jungfru Maria Margreta Lundgren från Wästra Heden”. Sedan jag nu lagt detta pussel, ser jag att denna hustru är hans kusin, dotter till hans farbror Olof Lundgren.

Nu finns det ytterligare ett antal trådar att dra i vad gäller denna släkt, men för tillfället är jag nöjd med att bilden klarnat kring Lars ursprung och hans livshistoria. 

Farmors anor