måndag 11 november 2019

Yngsta systern


Farmors morfar hade en tredje syster, förutom Johanna Helena och Britta Maria, som jag nu har avhandlat i de föregående inläggen. Den yngsta var Johanna Fredrika. Hon är den enda av de tre som hela livet får behålla både sina förnamn och födelsedatum intakta. Det underlättar ju när man ska följa henne, men ändå hade jag även här gett upp, efter 1828, när Mariebergs församling byter namn till Karl Johans församling. Då verkar en del personer försvinna, på något märkligt sätt. Denna Johanna Fredrika föddes 14 januari 1816. Hon är alltså bara 12 år när församlingen byter namn, och hon borde rimligen varit kvar i föräldrahemmet då, men hon finns inte antecknad där, och inte heller i något av registren för Karl Johans församling.

Hade jag nu lyckats hitta de andra två, så ville jag ogärna lämna Johanna Fredrika åt sitt öde, utan att i alla fall ha gjort en ansträngning. Med hjälp av registren i de andra göteborgsförsamlingarna hittade jag henne slutligen 1842 i Göteborgs Domkyrkoförsamling. Hon flyttar in där detta år, men det framgår inte varifrån. Vad hon har haft för sig och var hon funnits mellan 12 och 26 års ålder har jag ännu ingen aning om. Hon anges dock född i Karl Johan 14 januari 1816. Det finns ingen mer med detta namn född där under de närmaste dagarna däromkring, så jag vågar ändå utgå att detta är rätt kvinna, trots att hon till en början kallas Svensdotter i stället för Svensson. Och nu lyckas jag följa henne framåt genom resten av livet.

Johanna Fredrika kommer alltså som piga till Göteborgs Domkyrkoförsamling 1842. Där blir hon kvar till i december 1845, då hon flyttar till Krokslätt i Örgryte församling. I april 1847 flyttar hon tillbaka till Domkyrkoförsamlingen. När jag hittar hennes flyttbevis, visar det sig att hon varit lite slarvig. Hon har aldrig visat upp bevis i Örgryte vid inflyttningen, vilket uppmärksammas när hon ska flytta därifrån. Därför beställer man ett försenat flyttbevis från Domkyrkoförsamlingen, daterat samma dag som hon flyttar ut från Örgryte, men med anteckning att hon faktiskt i realiteten flyttade i december 1845.

Nu är alltså Johanna Fredrika tillbaka i Domkyrkoförsamlingen. Efter några månader har hon blivit gravid. Vi får tro att fadern till barnet är den som anges vid födelsen i oktober 1848, artilleristen Olof Larsson Tapper. Då barnet föds har Johanna Fredrika flyttat till den församling där han befinner sig, nämligen Göteborgs Garnisonsförsamling. Barnet är en pojke som döps till Leonard, och som sedan avlider vid ett års ålder. När paret sedan väntar nästa barn gifter de sig. Bröllopet äger rum i slutet av juli 1850, och i januari 1851 föds dottern Anna Olivia. I oktober 1854 föds sonen Frans Leonard, och två år senare avlider dottern Anna Olivia. Frans Leonard blir det enda av barnen som når vuxen ålder. När han är knappt 8 år gammal avlider fadern Olof Larsson Tapper, och Johanna Fredrika är nu ensam med sin son. Två år före sin död döms Olof för snatteri. Som de flesta av mina släktingar hade de det troligen väldigt knapert. Än värre blev det säkert efter Olofs död, för Johanna Fredrika och sonen Frans Leonard. På något sätt har de ändå dragit sig fram, tills Johanna Fredrika avlider 1876 på Sahlgrenska sjukhuset, av ventrikelcancer. 


Vigsel mellan Johanna Fredrika och Olof 1850. Här framgår att de tagit ut lysning redan 1848.

Frans Leonard, som är arbetare, gifter sig 1883 med en kvinna som är 22 år äldre än han själv. Det är inte så ovanligt med åldersskillnader, men detta är lite extremt. Paret får aldrig några barn, av naturliga skäl. Efter Johanna Fredrika finns således inga ättlingar i mer än en generation, vilket också gäller systern Johanna Helena. Den som för släktet vidare är deras syster Britta Maria, som genom sin dotter Beata Maria får många ättlingar i Amerika. Eventuellt har hon även ättlingar i Sverige genom de två sönerna, som jag inte lyckats följa. Dessa systrars bror, Sven Jakob Olsson, som jag själv härstammar från, och Britta Maria, är de enda två syskonen som alltså för släktet vidare fram till nutid. 

Översikt över familjen. De rödmarkerade är mina egna anor. Josefina Sofia Olsson är min farmors mor.

tisdag 5 november 2019

Ytterligare en syster till farmors morfar


Inte så mycket har blivit gjort under hösten. Jag har dock i långsam takt tagit itu med att leta efter övriga systrar till min anfader Sven Jakob Olsson i Göteborg. Johanna Helena, som figurerar i föregående inlägg, var den äldsta av dessa, men det fanns ytterligare två. Jag har ju redan redogjort för hur kyrkböckerna ser ut i Göteborgs Karl Johans församling. Samma svårighet finns alltså kvar när jag nu ska försöka forska efter de övriga systrarna, som jag tidigare bara lämnat åt sitt öde, när de försvunnit ur Karl Johans kyrkböcker.

Nästa syster i ordningen är Britta Maria Svensson. Hon är enligt födelseboken född den 15 december 1809 i Göteborgs Karl Johans församling, eller Mariebergs församling, som den hette vid den tiden. Det är troligen den mest sanna av de olika födelseuppgifter som sedan florerar. Britta Maria står antecknad tillsammans med sin familj fram till 1828, då hon försvinner spårlöst. Min första åtgärd var nu att åter använda mig av de maskinskrivna registren som finns i de gamla göteborgsförsamlingarna. Denna gång får jag napp i Garnisonsförsamlingen. Födelsedatum är här 5 december 1809. Det är tillräckligt rätt för att jag ska nappa. Hon flyttar in till Garnisonsförsamlingen från Karl Johan 1840, och vad som hänt mellan 1828 och 1840 har jag ännu inte lyckats hitta något om. I Garnisonsförsamlingen föder hon ganska snart ett oäkta barn, dottern Maria Elisabeth. Ingen fader finns angiven. Flickan avlider vid knappt två års ålder av ”tärande sjukdom”. 


Britta Maria blir kvar ytterligare ett tag i Garnisonsförsamlingen, och föder åter en dotter 1843, Beata Maria. Denna dotter anges dock ”född i fästom”, och fadern är arbetskarlen Torbjörn Svensson. De gifter sig något år senare, och flyttar direkt efter giftermålet till Karl Johans församling. Tillbaka till de trassliga kyrkböckerna, alltså. Jag hittar i alla fall att de får ytterligare tre barn under åren 1845-50. Jag hittar också att de flyttar till samma område i Majorna, där både brodern och den äldre systern bor. I denna församling, där hon bevisligen är född 1809, bestämmer man sig nu för att hon är född 1813. Så småningom tillkommer ett datum, 13 december, och dessa uppgifter följer henne livet ut. Hennes äktenskap med Torbjörn Svensson, och dottern Beata Maria, borgar dock för att hon är rätt kvinna. I husförhörslängden för 1851-54 står hon som änka. Tydligen har hon blivit ensam med sin barnskara, nästan omedelbart. Makens dödsfall går dock inte att hitta, ens med hjälp av registren.

Britta Maria drar sig fram i Karl Johans församling, under troligen mycket knappa omständigheter. Hon avlider i samma församling 1872 av lunginflammation. Dottern Beata Maria och två söner verkar nå vuxen ålder. Sönerna har hittills varit helt omöjliga att följa längre än till 1868. Däremot gav ett envist sökande efter Beata Maria så småningom napp. Det visade sig att hon emigrerat till Amerika, och där fått en stor familj. Men det är en annan historia.

Återstår ytterligare en syster till Sven Jakob Olsson. Jag avser att återkomma till henne.

tisdag 28 maj 2019

Hur mycket får man gissa?

Här kommer ytterligare ett inlägg på temat ”Hur säker kan man vara?” Målet är ju alltid 100 %, men, jag tycker att jag alltför ofta hamnar mellan 90 och 99 %.  I det fallet som jag här ska berätta om tillkommer några speciella omständigheter, och det är kyrkböckernas förande i Göteborgs Karl Johans församling på 1800-talet. För det första är det själva handstilen. Skribenten till de flesta böckerna har antingen varit synskadad eller lidit av Parkinson. Det gör det tidsödande att läsa. För det andra finns det ingen hög ambition när det gäller korrektheten i uppgifterna, och en inkonsekvens i hur man behandlar både för- och efternamn, speciellt på kvinnorna. I den här familjen kan döttrarna till Olaus Svensson heta Olsdotter, Olsson eller Svensson. Namnet skiftar alltså hela tiden, på samma kvinna. Gifter de sig sedan, så tillkommer eventuellt makens namn, omväxlande med dessa andra. Födelsedatum är också lite hipp som happ. Ofta är det rätt de första åren på barn som fötts inom församlingen, sedan blir det felläsningar, eller att man helt enkelt frågar personerna (gissar jag) när de är födda. Troligen är det så att en del vet detta, och en del vet inte. Utifrån dessa förutsättningar gav jag mig i kast med att försöka spåra en kvinna som det blivit helt stopp med, och som jag gett upp med för några år sedan.

Den 4 juni 1806 föds enligt födelseboken Anna Helena, dotter till timmermannen Olaus Svensson och hustrun Johanna Helena Svensdotter, 40 år. Här är moderns namn helgalet. Hon heter Johanna Ternberg, och möjligen Svensson efter maken, och är i själva verkat 34 år. Jag ser aldrig dottern kallas Anna Helena, förutom här i födelseboken. Hon heter Johanna Helena, Johanna Lena, eller bara Johanna resp. Helena. Oftast heter hon som vuxen och ogift Johanna Helena Svensson. Hon finns kvar i sin familj i Karl Johan fram till mitten av 1830-talet, då hon bara stryks, utan någon anteckning om varför. Hon var troligen fadder till ett syskonbarn 1838, och det var sista livstecknet från henne. När jag nu för någon vecka sedan gav mig i kast med Johanna Helena igen, så prövade jag först tanken att hon flyttat till någon annan församling i Göteborg. Det borde jag i och för sig tänkt på tidigare. De gamla göteborgsförsamlingarna har utmärkta maskinskrivna register som underlättar sökandet. I Göteborgs Domkyrkoförsamling hittar jag snabbt pigan Johanna Helena Svensson, med korrekt födelsedatum. Hon har flyttat dit 1836, och 1840 flyttar hon tillbaka till Karl Johan. Inflyttningslängden i Karl Johan har förts av någon ganska ordentlig person, för där står hon inflyttad 1840, och med rätt födelsedatum. Däremot står det ingen begriplig uppgift om var i husförhörslängden man hittar henne. Så där var det då stopp igen.

Det blev att börja leta i Karl Johans maskinskrivna register, upp och ner och fram och tillbaka. I vigsellängd för 1842 hittar jag en Johanna Helena Svensson som gift sig med en Johan Frans Sandell. När jag hittar paret i husförhörslängden står det att mannen är född 1812 och kvinnan 1810. Alltså bara årtal, vilket gäller alla personer i denna längd, och flera av de efterföljande. Frans Sandells hustru kallas omväxlande Johanna och Helena. Ska det vara lönt att följa denna kvinna, född 1810, när min Johanna Helena är född 1806-06-04? Jag bestämmer mig för att göra detta. Först i husförhörslängden för 1855-57 börjar man skriva fullständigt födelsedatum. Det visar sig då att denna Johanna Helena uppges född den 4/6, dock fortfarande 1810. Ett litet hopp tänds. Hon kanske visste själv att hon var född den 4 juni, men inte vilket år? Vi övergår till att titta på parets barn, ett bedrövligt kapitel i sig. Johan Adolf föds 1841, alltså före giftermålet, till Johan Frans Sandell och hans fästekvinna Johanna Helena Olsson. En av faddrarna är Johanna Fredrika Svensson. En syster till min Johanna Helena heter så. Gossen dör efter 4 dagar. Då heter han dock Johan Alfred. Dottern Emelie Amalia föds 1844. Även hon dör efter 4 dagar. Efter ytterligare 4 år, 1848, föds dottern Johanna Maria. En av faddrarna är Inga Olsson. Hon kan mycket sannolikt vara hustrun till min anfader Jakob Olsson, äldre bror till den Johanna Helena jag är ute efter. Den här flickan får leva i 13 månader, sedan rycks även hon bort. Några fler barn föds inte. Om detta nu är ”min” Johanna Helena, så är hon 42 år när sista barnet föds, och några fler blir det inte. Paret lever barnlöst fram till 1859, då Frans Sandell avlider.

Vad händer nu med änkan till bruksarbetaren Sandell? Jo, hon flyttar, och inte vart som helst. Hon återfinns nu i hushållet hos min anfader Jakob Olsson, som fattighjon, och avlider 1864. Svagt erinrar jag mig att jag tidigare funderat lite kring denna änka Helena Sandell, född 1810-06-04, som plötsligt står där i Jakobs hushåll. Skulle det kunna vara hans syster Johanna Helena? Det verkar nu plötsligt betydligt mera sannolikt.Jakob Olsson är min farmors morfar, och jag kommer att skriva in Helena Sandell som hans syster, med en notering om det felaktiga födelseåret.  För 100 % säkert är det ju inte, att detta är rätt!