måndag 3 februari 2020

Masthugget i Göteborg


Det här ska bli ett inlägg om Masthugget i Göteborg. Utifrån att jag skulle skriva ner lite fakta om min morfar och hans föräldrar, så blev det så att jag totalt ”nördade” ner mig i Masthuggets geografi och bebyggelsehistoria. Det där jag skulle skriva, har fortfarande inte blivit gjort. I stället har min tillvaro senaste veckorna kretsat kring kartor över Masthugget med omnejd från olika år, och detektivarbete kring olika adresser, hur de anges i olika tider, och hur man kan hitta dem. Dessutom ett frikostigt googlande kring allt som har med Masthuggets historia och dess gator och adresser att göra. Det Masthugget jag talar om är alltså det som fanns före totalsaneringen på 1960-talet. Tack och lov är detta gamla Masthugget väl dokumenterat i bilder och på kartor. I princip ingenting finns kvar. Några gatunamn har återanvänts, men själva gatorna är mestadels borta. Det Masthugget som finns i dag har min släkt ingen som helst relation till.

En förutsättning för att över huvud taget kunna studera detta ämne, är de historiska kartor man kan hitta på Göteborgs stads hemsida. Jag har använt flera av dessa, för att kunna lägga pusslet över hur morfars far, och senare morfar själv, flyttade inom Masthuggets och angränsande församlingar.

Den karta som mina ögon vilat allra mest på är kartan från 1901, ”Förslag till roteindelning och numrering av qvarter”. Att det bara var ett förslag behöver man inte bekymra sig om, eftersom förslaget blev verklighet, och troligen till större delen redan var verklighet när kartan gjordes. Här finns även tomtnummer utskrivna, men tyvärr väldigt suddigt. (Det är möjligt att det finns originalkarta att köpa med bättre upplösning.) Under decennierna runt 1900 anges adresserna i församlingsböckerna utifrån detta system, och utan denna karta vore jag chanslös, när det gäller att hitta var morfar och hans föräldrar bott. Nu vet jag att ”6:te Roten, 22 Kvarteret, tomt nr 8” är detsamma som Jungmansgatan 7, och att ”5:88,89 F” är detsamma som femte roten tomterna 88 och 89 F, vilket är Bäckegatan 11, där mamma Majken och hennes syskon är födda och uppvuxna. På denna karta från 1901 ser man att Masthugget fortfarande hade en bit kvar till den ganska folkrika arbetarstadsdel, som den blev under de närmaste decennierna därefter. Så är t ex inte det nämnda huset på Bäckegatan ännu byggt. Troligen var det ganska nybyggt 1910, när min morföräldrar flyttade in där som nygifta. Morfars föräldrar kom dit senast 1883, och då var det mest små träkåkar som klättrade där uppe i bergen.

Det hela hade dock inte varit så lätt utan även andra kartor som komplement. Till Göteborgs 300-årsjubileum 1923 utgavs en bladindelad karta över staden, där blad 45 är det som varit aktuellt för min del. Då hade det skett ett stort tillskott av bebyggelse, mestadels ”landshövdingehus”, som fått ersätta en del äldre kåkbebyggelse. På denna karta har kvarteren, förutom sina nummer, även fått namn, och med lite god vilja kan man även utläsa de gamla tomtnumren, som dock fått konkurrens av gatunummer. Men med en kombination av dessa båda kartor kan man faktiskt lösa de flesta adressproblem. Ytterligare en karta från 1890 illustrerar den spridda kåkbebyggelsen vid den tiden.

När det gäller församlingsindelningen, så är den förvirrande innan man vant sig. År 1883 delades Domkyrkoförsamlingen, och den nya församlingen Masthuggs församling bildades, Av husförhörslängderna för den nya församlingen framgår att även en del av Göteborgs Kristine församling fördes dit. Så långt är det i alla fall inget konstigt. Men 1908 gör man en ny delning, och delar upp Masthuggsförsamlingen i två delar, Masthuggs och Oscar Fredriks församlingar. Det blir då Oscar Fredriks församling som förvaltar alla kyrkoarkivaler mellan 1883 och 1908, vilket till en början är förvirrande för en släktforskare. Vet man att en person bodde i Masthuggs församling 1890, ska man alltså söka på Oscar Fredriks församling. I Masthuggs församling finns kyrkböcker först från 1908. Detta arrangemang kan ha med kyrkobyggnaderna att göra. Vid delningen 1908 fanns Oscar Fredriks kyrka, som varit huvudkyrka i den gamla Masthuggsförsamlingen. Den nya Masthuggs församling fick sin kyrka först en bit in på 1910-talet.

Morfars far Henrik Larsson föddes 1844 i Istorp i nuvarande Marks kommun, nära Hallandsgränsen. Via drängtjänster i Frillesås och Askim, kom han 1866 till Göteborgs Domkyrkoförsamling. Efter 14 år i Göteborg gifte han sig med Ada Hillberg 1880 och de bodde då i Kristine församling. År 1883 står de med i listan över dem som överförts från Kristine till Masthuggs församling. Det var troligen så att deras bostad var densamma, men nu kom att ligga i den nya församlingen. Någon adress i Kristine uppges tyvärr inte. I Masthugget är den första angivna adressen 1883, Hus nr 41 vid Breda Vägen. Efter detta flyttar Henrik med sin familj mellan 8 olika adresser i Masthuggs, Oscar Fredriks och Karl Johans församlingar, fram till 1909, då han blir föremål för vård i Vasa och Örgryte församlingar fram till sin död 1927. 

Henrik Larssons adresser mellan 1883 och 1909 i blått. Från vänster till höger: Bangatan 39, Bäckegatan (ung. nr 19), Skepparegatan 5, Mattssonsliden, Hus nr 39, 41 och 42 vid Breda Vägen, Andra Långgatan 31 och Vegagatan 32. Adresserna inritade på 1923 års karta. Den röda ringen är Bäckegatan 11, där min mamma är född och uppvuxen. 
Samma adresser som ovan inlagda på dagens satellitkarta från hitta.se