fredag 14 maj 2021

Fredrik Westring, har jag hittat honom???

 

Jag skulle nu gärna vilja stanna kvar ett tag på Skottlands östkust, och fundera över om den Fredrik Westring som finns där, rimligen kan antas vara min anfader. För att om möjligt öka sannolikheten för detta, så kändes det som en bra ide att kolla upp vilka Fredrik Westring som fötts i Sverige under den aktuella tiden, och sedan följa dessa och se vart de tagit vägen. Finns det över huvud taget någon annan kandidat än min anfader, som kan vara Fredrik Westring på båten Kathleen?

Här får jag förlita mig på Arkiv Digital, och deras register Befolkningen i Sverige 1820-1947. Detta ska vara ett register som tar upp alla som nämnts i husförhörslängder och församlingsböcker i hela Sverige under dessa år, om jag fattat rätt. Här sökte jag nu på Fredrik Westring/Vestring med födelseår 1850-1860. Det blev 6 träffar, inklusive min egen Fredrik från Mariestad. Och nu blev det att följa dessa.

Det visade sig att två dött som barn, så de kunde ju sållas bort direkt. Det fanns endast en träff, förutom min Fredrik, som hade Fredrik som första namn eller enda namn. Han hette Fredrik Vestring, född 1857 i Vena, Kalmar län. Denne emigrerade som barn med sin familj till Amerika 1864 och var fortfarande kvar där 1910. Sedan var det Johan Fredrik, född 1857 i Målilla, Kalmar län, men han visade sig heta Pettersson. Det var hans mor som hette Westring, och därför kom han med som en träff. Denne Johan Fredrik var hemlandet trogen och blev bankkamrer, dog 1914.

Nu återstår en träff, förutom min egen Fredrik. Den är mer problematisk. Adolf Fredrik Westring föds 1859 i Rute församling på Gotland. Dessvärre är även han sjöman. Jag har inte följt hans resor via något sjömanshus. Däremot har jag följt honom i kyrkböckerna och sett att han inte mystiskt försvunnit, som vår Fredrik. Det finns antecknat att han 1897 utflyttar till Cardiff i Wales. Kanske har hans resor gått till den trakten, men det vet vi inte. Nu är frågan vem av dessa två som är den mest sannolike Fredrik Westring i Skottland. Födelseår på Fredrik i Skottland beräknas vara 1855-56. Adolf Fredrik ligger lite väl långt ifrån detta. Att någon som döpts till Adolf Fredrik, skulle benämnas som enbart Fredrik, är också lite tveksamt. Sedan är det ju detta att han flyttar till Cardiff. Det måste ju tolkas som att han tänker slå sig ner där. Men naturligtvis kan han 1901 ha flyttat till en båt i Skottland. I valet mellan dessa båda sjömän tycker jag det mesta ändå talar för att det är vår Fredrik som vi finner på fartyget Kathleen i Skottland. Slutligen återstår ju möjligheten att det finns ytterligare någon sjöman Fredrik Westring, som inte dykt upp när jag sökt i befolkningsregistret.

Följande är ändå min slutsats:

Förutsatt

1) att befolkningsregistret i Arkiv Digital är komplett,

2) att Fred(rik) Westring i Skottland hetat så även då han bodde i Sverige, och alltså inte ändrat sitt namn i det nya landet, och

3) att Adolf Fredrik Westring inte kallas Fredrik, och inte flyttat från Cardiff till Aberdeen och därvid angett fel ålder

så är vår Fredrik Westring den enda möjliga kandidaten till att vara eldare på Kathleen 1901. (I så fall är sannolikheten stor att det även är han som avlider i Grangemouth 1932.)

Men nu kan det ju vara så att någon av dessa förutsättningar saknas. Hur ska man veta säkert? För ögonblicket känns det som om jag har uttömt mina resurser, men man vet ju aldrig om det kan dyka upp något mer längre fram, som talar för eller emot. 

Detta "känns" rätt, men ändå på något sätt för bra för att vara sant. Vad har jag missat?

tisdag 4 maj 2021

Sjömannen Fredrik Westring, avsnitt 4

 

Mitt intresse för Fredrik Westring har gått lite i vågor genom åren. En gång, för många år sedan, fick jag möjlighet att logga in på Ancestry, via en god vän. Själv har jag aldrig haft Ancestry, eftersom jag tycker det blir för dyrt med flera abonnemang, och jag prioriterar Arkiv Digitial, Men nu tog jag tillfället i akt, och sökte i folkräkningar efter Fredrik Westring. Jag fick då en träff som jag tyckte var intressant. Det var i Skottlands folkräkning 1901. I Ancestrys version såg uppgiften ut så här.

 


Ancestry tycks alltså ha gjort egna avskrifter av dessa uppgifter, och det som står vid vissa av rubrikerna kändes lite konstigt och svårtolkat. Jag sparade den här bilden från Ancestry, men har sedan inte gjort något mer än att titta på den emellanåt, och tänka att detta blir för svårt att nysta i. Jag har fått en del andra napp också, men aldrig något som känts mer intressant än detta. Bl a stämmer åldern så bra man kan begära. Folk uppgav ju ofta sin ålder vid den här tiden, och så beräknade man födelseår efter det. Då skiljer det ju ofta på något år. I amerikanska folkräkningar gör man t ex oftast på det sättet. Och då undrar man ju hur många Fred(rik) Westring det egentligen kan finnas, födda i Sverige omkring 1855. Jag hittade en sida som hette ScotlandsPeople, men fann att man inte kunde hitta mer uppgifter där, utan att betala, och då fick det vara. Så har åren rullat på.

Nu under våren blev jag kontaktad av en person vars släkting ingått i samma besättning som Fredrik vid några resor. Det finns en särskild historia kring detta, som jag förbigår här. Detta ledde dock till att mitt intresse för Fredrik åter aktualiserades, och att jag hittade till sjömanshusens källor. Därmed blev jag klar över att en majoritet av Fredriks resor gått till England, och inte minst till Skottland. Då kändes det lite hetare.

Jag gick åter in på sidan ScotlandsPeople, och hittade nu två träffar på Fredrik Westring. Den ena var folkräkningen 1901, och den andra var ett dödsfall 1932. För att få se originalbilderna till dessa träffar måste man betala en slant, vilket jag nu gjorde. Nu blev det lättare att förstå den första bilden från Ancestry. Det stod nu klart att Kathleen var ett fartyg, ett av många som var uppräknade i hamnen i Aberdeen. Varje fartyg hade en besättning, som fanns med i folkräkningen. Besättningarnas bostad var på dessa fartyg. Adressen Har, ska alltså uttolkas Harbour, och ”socknen” Vessels, innebär helt enkelt att de bor på fartyg. Min första spontana tolkning att denne Fred Westring var brandman i Aberdeen, fick nu omtolkas till att han var eldare på ångfartyget Kathleen. Detta verkar vara ett fartyg som går i kusttrafik (coasting). Här anar jag också en punkt efter Fred, vilket kan tyda på att man förkortat hans namn. Ja, detta verkade ju inte som en omöjlig plats för vår Fredrik, att ha hamnat på.

 

Folkräkning 1901 från ScotlandsPeople. Posten börjar på föregående sida, där det även framgår att befälhavaren är dansk.

I staden Grangemouth, väster om Edinburgh, avlider 1932 en Frederick Westring, med uppgiven ålder 76 år. ”Min” Fredrik bör vara 78, men min erfarenhet är att man inte behöver hänga upp sig på ett eller två år i dessa sammanhang. Denna Frederick är ”Night Watchman”. Han dör av svalgcancer i hemmet på Grange Street 58. Han är änkeman, men den avlidna hustruns namn är ersatt av ett streck. Dödsfallet rapporteras av grannen Thomas Dickie.

Det känns sannolikt att dessa båda Fredrikar 1901 och 1932 är en och samma person. Men hur vet jag att det är ”min” Fredrik? Kanske får man nöja sig med att leta indicier. Vattentäta bevis ligger nog långt borta. Men indicier är bättre än inget. Jag ska försöka återkomma med ytterligare några sådana, utöver att vi vet att Fredrik gjorde sina flesta resor till England och Skottland.