tisdag 13 april 2021

Sjömansliv

 

Jag har nu under några veckors tid suttit försjunken i mönstringsliggarna som förts vid Sjömanshuset i Göteborg, och är tillgängliga för mig via Arkiv Digital, för att fortsätta lära känna min mormors far Fredrik Westring. Jag råkade få kontakt med en annan släktforskare, vars släkting också var sjöman, och tycks ha gjort några resor på samma båt som Fredrik Westring. Det var så jag blev inspirerad att stifta närmare bekantskap med dessa dokument, och började förstå vad som fanns i dem. Således har jag nu en troligen ganska komplett lista över Fredriks på- och avmönstringar under åren 1878 – 1895.

Vad det innebär att vara påmönstrad på en båt, har jag också kommit att fundera över. Jag har nog tidigare trott att man mönstrade på båten i stort sett när den avseglade, och mönstrade av när den kom tillbaka till hemmahamnen. Numera tror jag att detta är en sanning med viss modifikation. Mönstringstiden är nog mera att anse som en tidsbegränsad anställning på fartyget, oavsett om det är till sjöss eller ligger i hamn. Detta måste vara förklaringen till att Fredrik och Albertina gifte sig i Karl Johans församling, under en period då han faktiskt var påmönstrad på en båt. Då tänker jag att båten kommer i hamn i Göteborg, efter en resa till England, men att det då kanske fortsatt finns mycket arbete att göra, lossning, underhållsarbete och liknande, men att det kanske är möjligt att gå i land för att gifta sig. Detta bygger på en del antaganden från min sida, och jag tycker det är svårt att få glasklara svar, via Google eller böcker.

Mellan åren 1878 (ev. tidigare) och 1880 är Fredrik matros på ångfartyget Frithiof, som huvudsakligen går till England och Skottland, under befälhavaren Carl Christian Barchman. Under dessa år gör han fem resor med Frithiof. Under den sista av dessa är det en ny befälhavare, Carl Josef Rhodin. Det är också under denna sista mönstringsperiod på Frithiof, som Fredrik och Albertina gifter sig. De gifter sig i oktober 1880 och han mönstrar sedan av i december. 

 

Här mönstrar Fredrik av från Fritiof den 8/1 1879. Han tillhör sjumanshuset i Karlstad under hela sin yrkestid, trots att hans resor sker från Göteborg. Här kan man se att han har 45 kronor i månadslön, 3,64 kronor är avgift till sjömanshus, och en tvåa anger att han haft ett gott uppförande. Dottern Elin föds i oktober samma år, innan föräldrarna hunnit gifta sig.

Efter dessa resor med Frithiof finner man i fortsättningen Fredrik på ångfartyget Tyr, som också huvudsakligen går till England och Skottland, med några undantag. Han mönstrar på denna båt första gången i början av 1882, och sedan gör han tolv resor med den, under åren fram till och med 1895. På de första två är befälhavaren Rudolf August Barchman, troligen en släkting till den förste Barchman på Frithiof. Därefter är Magnus Gustaf Prytz befälhavare på alla de övriga resorna utom den sista, som går med Frans Gustaf Sandström som befälhavare. Under resorna med Tyr är Fredrik mönstrad som matros, båtsman och timmerman. Han har haft ett gott uppförande, och lönen har med tiden stigit från 40 till 53 kronor per månad.

Om man ska gå efter mönstringsliggarna vid Sjömanshuset i Göteborg, så har Fredrik gjort två längre uppehåll i sin verksamhet som sjöman. Det gäller dels större delen av 1881, och dels större delen av 1884. Förutom dessa är det mycket korta uppehåll mellan mönstringarna, och ibland sker avmönstring och ny påmönstring samma dag.

Efter denna genomgång känner jag plötsligt att Fredrik Westring träder fram som en tydligare figur, än som varit fallet tidigare. Han har för mig nästan bara varit ”sjömannen som försvann”. Nu kan jag ju göra mig en bild av hans yrkesliv, och hans troligen mestadels korta visiter i land hos hustru och barn. Om man utgår från att Albertina varit honom trogen, så har han även lyckats avla 6 barn, mellan sina resor. Dessa fick nog Albertina dra försorg om på egen hand. Han kan knappast ha lärt känna sina barn, om man ändå utgår från att mönstringstiden till större delen bestod av resor till England eller Skottland.

Efter 1895 hittar jag inga nya påmönstringar av Fredrik Westring, på fartyg som avgår från Göteborg. På något sätt har han nog ändå tagit sig iväg. Vart han tog vägen är fortfarande ett mysterium, men teorier finns. Jag tänker återkomma till dessa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar