onsdag 24 mars 2021

Mormors far, matrosen Fredrik Westring

Nu har jag växlat spår igen. Av olika anledningar växlade jag in på min mormors far Fredrik Westring, född 1854 i Mariestad. Märkligt nog tycks jag inte ha skrivit om honom här tidigare. I varje fall hittar jag inget sådant inlägg. Det är särskilt märkligt, eftersom han var en av de största gåtorna, när jag startade min släktforskning. Med honom var det nämligen så att han, både enligt min mamma och min moster, ”försvann”. Ingen verkade någonsin få reda på när och var han dog. Eftersom han var sjöman har man väl tänkt att han antagligen förlist med någon båt, eller blivit kvar i något annat land, frivilligt eller ofrivilligt. 

Jag lyckades ganska lätt kartlägga Fredriks liv från födelsen, och fram till hans och hustruns yngsta barns tillblivelse 1895. Det vill säga familjens liv, sådant det framgår i kyrkböckerna. Däremot har jag inte haft minsta aning om hans yrkesliv som sjöman, och vilka resor han gjorde, och när. Det har avlats barn ca vart 3:e år, så längre resor än så gjorde han nog vanligen inte.

Om vi ska ta det från början, så föddes Fredrik alltså i Mariestad 1854, som ett av nio barn till pigan Hanna Westring. Alla barn betecknade som oäkta, och utan nämnande av någon fader. Hanna hade dock en ganska präktig bakgrund. Hennes far var snickare, och kom från en borgerlig familj i Göteborg. Modern härstammade från en prästsläkt i Skaraborg. Båda dessa har jag nog skrivit en del om tidigare. Föräldrarna verkar ha hållit sin hand över Hanna och hennes barn, så länge de levde. Fredrik bodde kvar i Mariestad, till omkring 1876. Mestadels bodde han tillsammans med familjen, dvs mor, syskon och morföräldrar, under denna tid. Mellan 1876 och 1879 antecknas i församlingsboken i Mariestad, att han är ”borta” och inte hörts av under dessa år. Det mesta talar för att han tagit sig till Göteborg, och där mönstrat på olika båtar, och påbörjat sitt liv som sjöman. I april 1880 dyker han dock upp i Mariestad, för att få officiellt flyttbetyg till Göteborg.

I Göteborg har Fredrik träffat Albertina Gustafsdotter, båtsmansdotter från Tunge socken, som flyttat till Göteborg 1877. Exakt när de träffats kan man inte veta. Eftersom jag nu kunnat kartlägga några av sjöresorna (återkommer senare till detta), så kan jag dock rekonstruera ungefär vad som händer. I januari 1879 kommer Fredrik hem, från en resa med ångfartyget Frithiof, som varit i Granton (Skottland). Antingen känner han Albertina sedan före denna resa, eller så träffas de först nu. I mars samma år ger sig Fredrik ut på en ny resa, till Skottland, med samma fartyg. I Göteborg lämnar han en gravid Albertina, visar det sig. Kanske har han hunnit bli medveten om detta innan han ger sig av i mars. I oktober föds Elin Fredrika. Elin föds som oäkta, och någon far antecknas inte. Ättlingarna till Elin har dock självklart betraktat Fredrik som sin morfar, så jag tror nog att det ligger till så. Namnet Fredrika talar också för detta. När Elin är ca 3 månader gammal, i januari 1880, mönstrar Fredrik av skeppet Frithiof i hemmahamnen Göteborg.

Det är under denna våren 1880 som Fredrik ordnar med flyttbetyg från Mariestad till Karl Johans församling i Göteborg, och bosätter sig där på Mariebergsvägen 15 A. (Motsvarar i dag Chapmansgatan 14-16). I oktober gifter sig Fredrik och Albertina, och hon flyttar så småningom dit, i samband med födseln av nästa barn, som är min mormor Jenny, född 9 april 1882. Familjen bor kvar i Karl Johans församling, på lite olika adresser, till 1896, då de flyttar till grannförsamlingen Masthugget. Under åren i Karl Johan föds ytterligare 4 barn.

Mariebergsgatan 15 A, okänt år. Jag bedömer det inte som osannolikt att det kan vara samma hus som Fredrik och hans familj bodde i.  (Bilden från Gamla Majgrabbars hemsida ”Majorna i våra hjärtan”)


 

Efter 1895-96 är det mera oklart vad som händer. Någon gång under de närmaste åren härefter är det som Fredrik ”försvinner”. Han har ju även under åren i Karl Johan varit ute på resor, och delvis finns dokumentation om hans på- och avmönstring på några olika båtar. Detta är något som jag för närvarande håller på att gräva i. Jag är inte alltför optimistisk gällande chanserna att få veta vart han slutligen tog vägen, men jag ska försöka hitta så mycket som möjligt, utifrån tillgängliga källor, om Fredriks liv som sjöman. Hoppas kunna återkomma om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar