torsdag 29 april 2021

Sjömannen Fredrik Westring, avsnitt 3

 

Jag har nu gått igenom påmönstringsliggarna vid Sjömanshuset i Göteborg för åren 1895-1900. Jag har inte hittat Fredrik Westring där. Det behöver inte betyda att han inte finns där. Den mänskliga faktorn, i form av mig själv, kan givetvis ligga bakom att det sker misstag, t ex tillfällig trötthet och ouppmärksamhet när man sitter och låter ögonen löpa sida upp och sida ner. Min slutsats är ändå att Fredrik inte har mönstrat på någon båt i Göteborg under denna tid, som besättningsman. För tillfället får jag nöja mig med att han mönstrat av i Göteborg 1895, troligen varit hemma någon tid, och sedan försvunnit på ännu okänt sätt. Ytterligare en dokumenterad uppgift finns. Fredrik var under hela sin sjömanstid inskriven vid Karlstads sjömanshus. Det var inte ovanligt att sjömännen som reste till och från Göteborg var inskrivna vid andra sjömanshus. Troligen gick då rapporter från Göteborg till dessa sjömanshus om på- och avmönstringar. Tyvärr finns de inte för aktuella år i Arkiv Digital, vad gäller Karlstads sjömanshus. Det jag däremot hittat, är en uppgift införd 1901. Där står att Fredrik Westring avförs, eftersom han ej tjänstgjort. Tyvärr framgår inte hur lång tid som gått sedan han senaste gång gjorde detta.

Under de kommade 20 åren finns ett fåtal uppgifter, som kan vara av visst intresse:

Året är 1907. Min mormor Jenny, Albertinas och Fredriks dotter, har drabbats av någon tillfällig sjukdom i september detta år. Med anledning av detta har gjorts en ansökan om bidrag hos Göteborgs Fattigvårdsbyrå, Jenny är vid detta tillfälle 25 år gammal och ännu ogift, och enligt ansökningshandlingarna är hon boende (som jag tolkar handskriften) hos modern på Bäckegatan 16. Det för ju onekligen tankarna till att någon fader inte finns där.

Mantalslängd för 1911, finns tillgänglig på Arkiv Digital. Familjen bor då på Paradisgatan 6 i Masthugget, och längden upptar Fredrik, Albertina och fyra hemmavarande barn. Här finns antecknat, vad gäller Fredrik: ”Vistas utrikes”. Det är den hittills enda uppgift jag hittat, som talar för att det var känt att han valt att leva i ett annat land. Man känner uppenbarligen också till att han faktiskt lever och inte är död. Har han skrivit brev?

Om vi nu hoppar fram till 1916, så sker åter mantalsskrivning i Göteborg då. I Masthugget finns enligt mantalslängden änkan Albertina Westring, hennes ogifta dotter Gerda, samt dennas 3-årige son Gunnar. Detta är samma år som Fredrik förs över till Obefintlighetsboken i Masthuggs församling. Att hon kallas änka talar för att man åtminstone har en misstanke om att han inte längre lever. Jag har inte hittat någon uppgift om att Fredrik formellt dödförklarats, och jag vet för litet om vilka rutiner man hade för sådant. Troligen hade man noterat i församlingsboken om man fått något bevis för hans död, och han hade i så fall knappast förts till Obefintlighetsboken.

Året därpå, 1917, avlider Albertina av bröstcancer. I dödboken står då att hon har en efterlevande make född 1854. Man kan ju undra om Fredrik under detta gångna år, då hustrun uppenbarligen varit sjuk, har givit något livstecken ifrån sig. Men så kommer vi till bouppteckningen på våren 1918. Då är hon åter sjömannen Fredrik Westrings änka! Endast barnen nämns som arvingar. 

Det kan tilläggas att inga noteringar finns i församlingsböckerna i Masthugg, om att Fredrik vistades utomlands. Det är endast i mantalslängden 1911 detta noteras. Fem år senare flyttar församlingen bara över honom till Obefintlighetsboken, utan vidare kommentarer.

Vad ska man nu lägga för pussel av dessa bitar? Vi vet ju sedan länge att Fredrik inte dyker upp i några svenska arkiv efter 1916. Min bild, och min utgångspunkt, är att han ”försvinner” någon gång mellan 1895 och 1901, då man avför honom i Karlstads sjömanshus. I varje fall tycks han vara borta senast 1907, enligt ovan. Till en början tror man kanske att han ska komma tillbaka, men vid tiden för Albertinas död har man blivit mer osäker på detta. Både vid mantalsskrivningen 1916, och bouppteckningen 1918, har man utgått från att Fredrik är död. Det märkliga är att man i dödboken, som kommer däremellan, skriver att Albertina har en efterlevande make. Men det kan ju bero på att några bevis för hans död inte finns. Man kan ju ha många tankar och funderingar kring hur det resonerades i familj och släkt, kring att han bara blev borta, och åren gick. Hörde han av sig tro, genom brev, eller genom att skicka bud med någon? Tänk om man visste!

Det vore förstås guld värt att hitta uppgifter om när, hur och vart Fredrik gav sig iväg, efter 1895. Kanske kommer man dit så småningom, men för tillfället får jag hitta andra trådar att dra i, kanske utanför Sverige. Det kommer jag att göra i nästa avsnitt av denna följetong.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar