måndag 24 juni 2013

Historien om ett torp

Torpet Skogsnäs 2011 med sin nuvarande ägare
Nu ska jag göra en liten utvikning till en helt annan släkt än min egen. Orsaken till detta återkommer jag till så småningom.

På hösten 1965 köpte mina svärföräldrar ett gammalt soldattorp utanför Växjö. Det rustades upp och blev en kär sommarbostad. Torpets historia var det dock ingen som tänkte så mycket på, mer än att man visste att det var gammalt, och att det varit soldattorp, och att det hade namnet Skogsnäs. När jag började intressera mig för släktforskning, så väcktes även en nyfikenhet på vilka som bott i denna stuga. Den släktforskarförening som jag då var medlem i anordnade en helg ett studiebesök på lantmäteriet, där vi fick vara i flera timmar, och beställa fram olika akter som vi var nyfikna på. Vi fick också möjlighet att kopiera av dessa, och ta med hem. Detta var långt före internets tid. Numera kan jag gå in på lantmäteriets hemsida och utan problem hitta samma kartor och handlingar. Jag gick i alla fall hem med en bunt papper som innehöll hela protokollet från laga skiftet i Holkastorps by, Tolgs socken, Kronobergs län. Det var oerhört intressant läsning för mig som aldrig tidigare sett något sådant. Praktiskt nog var det också renskrivet på maskin, så jag behövde inte lägga någon extra energi på själva läsningen.

Nu fick jag alltså veta att laga skifte ägt rum åren kring 1850. Det var en process som tog flera år från beslut till genomförande. Laga skiftet innebar i korthet att vissa av gårdarna flyttade ut från byns centrum, där de förut legat samlade. Detta för att man på ett mera praktiskt sätt skulle kunna bruka marken. Soldattorp, andra torp och backstugor flyttades också. Före skiftet låg två torp ganska nära varandra på Näset, som området vid Bergsjön kallades. Det är detta område som Skogsnäs nu ligger på. I det ena torpet bodde en fattig torparfamilj, och i det andra bodde en skollärare. Vid skiftesförrättningen kom man fram till att byns båda soldattorp lämpligen skulle placeras här. Det ena soldattorpet var gemensamt för Hökagård och Storegård, och det andra hörde till Västregård. Detta löstes rent praktiskt så att skolläraren fick flytta, och hans torp användes i stället som soldattorp under Storegård. Det andra torpet flyttades med både byggnader och invånare några hundra meter längre ut på Näset. Strax intill uppfördes Västregårds soldattorp, nuvarande Skogsnäs, som flyttats från sin mera centrala plats i byn. Och med soldattorpet flyttades även soldaten, som hette Anders Ny, och hans hustru. Anders Ny var vid denna tid i 40-årsåldern. Några barn finns inte antecknade vid flytten, och det troliga är att eventuella barn redan var utflugna. Detta har jag inte kontrollerat.

Anders Ny bodde kvar i torpet till 1870. Då ersattes han av en ny soldat, som hette Sven Jonas Salomonsson, född 1847. Denne fick följaktligen namnet Sven Jonas Ny. Han gifte sig 1876 med Lena Jonasdotter, och de fick fem barn, varav ett avled strax efter födseln. Omkring år 1900 började indelningsverket att avvecklas, och torpet upphörde att vara soldattorp. Sven Jonas Ny flyttade då till Bergs socken, där han arrenderade en bit mark och byggde en stuga, som kallades Västerlund. Soldattorpet såldes av Västregårds ägare till Johan Gustaf Karlsson med hustru, troligen ett äldre par. Det hade då beteckningen Skogsnäs No 1. När detta par avlidit 1922 köpte Västregård tillbaka torpet och hyrde ut det under många år, tills mina svärföräldrar köpte det 1965. Sedan dess har det varit i familjens ägo, och lär nog så förbli under många år till.

Nu kommer jag till själva anledningen till att allt detta aktualiserats. För två år sedan var min yngsta dotter Karin med familj, boende i Göteborg,  på sommarvistelse i Skogsnäs, som de brukar. De hade då ett nyfött barn, som skulle kontrolleras på BVC med ganska täta mellanrum, och de fick möjlighet att göra detta på en vårdcentral i Växjö. Där kom de i samspråk med BVC-sköterskan, och det blev nämnt att de vistades i Tolg, på ett torp som hette Skogsnäs. Då blev sköterskan eld och lågor, och berättade att hon härstammade från soldaten Ny. Hon skulle försöka komma på besök innan de reste hem igen, men dök aldrig upp. Plötsligt nu i sommar hörde hon av sig igen, via ett handskrivet brev på dörren i Skogsnäs. Det har resulterat i att hon nu ska komma på besök i början av juli, tillsammans med några äldre släktingar. Hennes mormors mormor var första barnet till Sven Jonas Ny, en dotter född 1877.

Så kan det gå när man åker till Skogsnäs med ett nyfött barn, får tid på BVC i Växjö, och där råkar träffa en BVC-sköterska som är barnbarns barnbarn till en kvinna som föddes och växte upp som soldatdotter just i Skogsnäs. Hur stor är chansen till ett sådant möte, av ren slump?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar