torsdag 16 maj 2013

Släktforskarresan - kyrkorna i Valstads församlingHångsdala kyrka
På vårt schema stod nu Hångsdala kyrka, som var en av dem som öppnats denna dag för oss.  Här var Andreas Tysks son Anders Odhelius kyrkoherde under sina sista år 1727-30. Han efterträddes både som kyrkoherde och make av Johan Beckner, som alltså gifte sig med änkan Maria Billmark. Johan Beckner flyttade så småningom till Valstad, och efterträddes då av Thore Odhelius svärfar Gustaf Salenius, som också är en av våra anfäder. Enligt Skara stifts herdaminne ska denne vara begraven under vapenhuset i Hångsdala kyrka, men vi upptäckte inte några spår av det. Kyrkan var vacker, och Jenny prövade predikstolen. 

Jenny predikar i Hångsdala kyrka
I Valstads kyrka var det gudstjänst denna dag, så vi strövade runt lite på kyrkogården i väntan på att gudstjänsten skulle bli klar. När vi så småningom fick möjlighet att gå in, visade det sig att inte heller här fanns några direkta spår av förfäder. De som varit kyrkoherdar här var alltså Johan Beckner, och så småningom Thore Odhelius, som bodde och verkade i Valstad eller dess annexförsamlingar  i ca 40 år. Det fanns dock inte några konkreta minnesmärken efter dessa båda.

Nästa anhalt var Vättaks kyrka. Kyrkorna i det här området ligger mycket tätt, så vi hade inte några stora avstånd att avverka. Vättaks kyrka var för ovanlighetens skull en träkyrka, och belägen uppe på en höjd, med en lång trappa upp från vägen. Den visade sig vara låst, vilket dock berodde på att vi var lite tidigare där, än vad Jenny pratat med damen på pastoratet om. Vi blev ändå lite oroliga att det blivit något missförstånd, så Jenny ringde ett av telefonnumren som stod på  kyrkporten. Det resulterade i att en vänlig äldre man så småningom (efter avslutad middag) dök upp, och guidade oss i kyrkan. Medan han avslutade sin middag passade vi också på att få i oss lite föda, samt tanka bilen. Ett planerat besök i Suntaks gamla kyrka ströks från programmet på grund av tidsbrist, men vi såg den några sekunder på lite avstånd. Åter till Vättak. Detta var en kyrka med fantastiska målningar. Om målaren Johan Risberg berättade vår guide att han ”både föddes och dog i ett dike”. Målningarna var utförda 1755, ett av de första år som Thore Odhelius var pastor i Valstad, enligt Skara stifts herdaminne. Men det kan säkert ha inneburit att han faktiskt var pastor i Vättak. Valstad, Vättak, Suntak och Kymbo verkar ha hört ihop på något sätt som vi inte alltid begriper. Att Thore Odhelius hade med målningarna i Vättaks kyrka att göra, är dock utom tvivel, eftersom en notering om detta liksom ingår i målningarna i taket. 


 ”Med Kyrkans egne medel och Sochnens willige understöd, är dena Kyrka målad, under den tiden Herr Mag. Thore Odhelius förestod nådåren uti Församlingen af Joh: Risberg 1755”

Det är så roligt att få se dessa namn på våra anfäder, förevigade antingen på stenar eller målningar. Man får en så konkret känsla av att de verkligen funnits. Allt det man letat fram i kyrkböcker och mantalslängder blir mera verkligt. Ja, vi fick veta mycket mer om denna kyrka. Det har från början stått en stenkyrka på platsen, men denna revs och ersattes av en träkyrka omkring 1718. Träkyrkan har sedan byggts till, och målningarna tillkom som sagt 1755. Målningarna har restaurerats på senare tid, eftersom de hade mörknat, bl a av sot från eldning i kyrkan. Om vår anfader Thore Odhelius visste vår guide ingenting, men vi vet ju rätt mycket själva om honom. 

Vättaks kyrka

Efter detta kyrkbesök gjorde vi som avslutning ett besök vid Assmundskvarn vid Tidan, där Thore Odhelius bott med sin familj någon period. Vi förstod nog var själva kvarnen hade varit, men givetvis fanns ju ingen så gammal bebyggelse kvar. Det var ändå roligt att med egna ögon få se denna miljö vid ån.

Efter detta påbörjade vi vår hemfärd, och landade i nutiden via ett besök på Ikea i Jönköping. Vi kände oss väldigt nöjda med våra upplevelser. Det är nu med en annan känsla man går vidare i utforskandet av denna släktgren. Man kan lättare se deras hembygd för sin inre syn. Guldkornen var förstås dessa tre: Anteckningen om att Maria Elisabeths dotter var gift med snickare Westring, stentavlan och gravstenen över Andreas Tysk i Åsle, och takmålningen med Thore Odhelius namn i Vättaks kyrka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar