onsdag 2 juni 2010

Nu gräver jag djupt

Nu har det varit stiltje på den här bloggen ett bra tag. Ändå sitter jag och harvar framför datorn flera timmar, flera dagar i veckan. Nu när jag hållit på några år med släktforskningen, som pensionär, märker jag att jag förändrar min strategi och mina målsättningar. Jag gräver nu mycket mera framåt än bakåt, medan det tidigare var tvärtom. Det nuvarande sättet att arbeta tar oändligt mycket mera tid. Släktregistrens utseende blir också lite annorlunda, och det blir betydligt tjockare pärmar. Så t ex är min utgångpunkt för tillfället Lars Jonsson, född 1754, och farmors farfar till min egen morfar. Denna Lars hade två systrar. Med dessa systrar och deras ättlingar har jag varit sysselsatt minst en månad. En av dem har 115 ättlingar i rakt nedstigande led, och den andra ca 80. Detta förutom alla ingifta, och förutom dem jag inte kunna hitta. De nu levande ättlingarna finns i de flesta fall inte med, och med dem skulle siffrorna säkert fördubblas.

Varför gör jag nu detta? Det vet jag egentligen inte. Svaret är nog bara att jag inte kan låta bli, därför att jag är så nyfiken. En annan anledning måste vara att jag blir så personligen bekant med dem jag möter, att jag inte längre bryr mig om att vi har väldigt få gener gemensamt.

Den familj jag för närvarande umgås med stammar från Inga-Cajsa Andersdotter, född i Öxnevalla 1848. Hon är en av ättlingarna till Lars syster Brita Jonsdotter. Inga-Cajsa flyttade till Fässbergs församling och gifte sig där med snickaren August Andersson. De fick elva barn, varav endast det först verkar ha avlidit i späd ålder. Jag har hittills följt fyra av barnen, och många återstår således. De tre äldsta sönerna blev liksom fadern snickare, en av dem pianosnickare. De flyttade mellan olika göteborgsförsamlingar, och deras barn i sin tur verkar också ha blivit kvar i den trakten, så långt jag kunnat följa dem. Den dotter jag följt gifte sig med en man som tydligen var kriminell, och som hon skilde sig från 1916. Det måste ha funnits starka skäl för detta på den tiden. Paret hann i alla fall få fyra barn, varav det yngsta levde till 1994.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar