tisdag 6 april 2010

Amerikaresor

Jag har just läst i min favorittidning Populär historia om utvandringen till Amerika. Man kanske har föreställt sig att när man reste till Amerika så var det för all framtid. Av artikeln i Populär Historia framgår att det inte alltid var så. Många reste till Amerika för att tjäna pengar, så att de sedan kunde skapa sig en bättre framtid hemma i Sverige. Jag har sett flera exempel på detta i kyrkböckerna när det gäller mina egna anfäder och släktingar. Ett exempel är följande:

Anna Sofia Johansdotter, född 1850 i Horred, gifter sig 1878 med Johannes Persson i Loftsgården. De får samma år dottern Anna Brita, som lever ett långt liv som ogift på Loftsgården, och avlider där 1967. De får därefter en son Johan som avlider i späd ålder, och därefter ytterligare en son Johan. Familjen har nu flyttat från Loftsgården till Hulugärde i samma församling. Tvillingparet Anders och Adolf föds 1882, och dör båda inom några dagar. En ny Anders föds 1884, och en ny Adolf 1885. Efter detta reser Johannes Persson till Amerika och blir borta där i tre år. Under denna tid får alltså Anna Sofia ensam dra försorg om sig själv och de fyra barnen, den yngste bara något halvår gammal vid Johannes avresa.

Johannes återkommer i början av 1889, och i oktober samma år föds en son, Natanael. I januari 1890 avlider Natanael, och en månad därefter reser Johannes åter till Amerika. Även denna gång blir han borta i tre år, och återkommer 1893, troligen för gott. Vid folkräkningen 1890 står Anna Sofia som inhyses, och det är antecknat att mannen är i Amerika. Man kan av detta förstå att det fortfarande var knapert, och att Johannes inte medfört några större rikedomar efter sin första amerikavistelse. I folkräkningen 1900 står Johannes som jordbruksarbetare, och frågan är om alla dessa år i Amerika någonsin innebar någon standardhöjning för familjen.

Efter 1900 har jag inga uppgifter om denna familj. Inget av barnen, förutom Anna Brita, finns med i Sveriges dödbok från 1947 och framåt. Det kan naturligtvis finnas en möjlighet att hela familjen rest till Amerika, men det måste i så fall ha varit efter 1900.

Jag tänker dock mest på åren 1886 till 1893, då familjefadern befann sig i Amerika, med ett kortare avbrott. Detta var ju barnens uppväxtår, och de kan knappt ha känt sin far. Mödrar som miste sina män genom dödsfall gifte oftast ganska snabbt om sig, för att klara sin och barnens försörjning, men här fanns ju inte det alternativet. Johannes återkomst 1889, Natanaels födelse och död, och mannens nästan omedelbara avresa igen efter detta, hur kan det ha känts för Anna Sofia? Och hur levde Johannes, och andra i hans situation, där borta i Amerika? Vad gjorde de? Det skulle jag vilja veta mera om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar