onsdag 23 september 2009

En förlossning på Allmänna BB i Stockholm 1845

Av olika skäl började jag titta närmare på anmodern Hanna Westring, och hennes första barnafödsel. Hösten 1844 är Hanna 22 år gammal och bor tillsammans med sina föräldrar i Mariestad. Fadern är snickarmästare Erik Aron Westring, född i Göteborg. Farfadern var vagnmakare Erik Westring, död sedan länge, men var verksam i Göteborg, och bördig från Stockholm. Den 22 oktober 1844 får Hanna utflyttningsbetyg från Mariestad till Stockholm, och hon anges där vara anständig och ledig till äktenskap. Sex månader senare, den 6 april 1845, föder hon i Stockholm dottern Charlotta Wilhelmina.

Jag har nu hittat journalböcker från Allmänna BB, via genline. Allmänna BB var ett ställe dit vem som helst, oavsett social ställning och ekonomi, fick komma för att föda barn. Man behövde heller inte uppge sitt namn. Enligt vad jag inhämtat från annat håll, så var det en stor andel av de intagna mödrarna som kom från landsbygden, för att föda i anonymitet, för att undvika skandal på hemorten, eftersom de var ogifta. Ändå finns det namn ditskrivna överst på sidorna för alla mödrarna, och vad jag förstår är de ditskrivna i efterhand, och ofta helt felaktiga. Så är fallet med vår Hanna också. Ändå är jag helt säker på att det är rätt journal. Dottern är enligt alla senare uppgifter född på "Barnhuset" i Stockholm, vilket måste vara Allmänna Barnbördshuset. Det enda barn som föds där detta datum är Charlotta Wilhelmina, första barnet till en 23-årig mor.

Hanna tas in på detta BB den 5 april kl.11 em. Hon har haft förlossningsplågor sedan kl. 11 samma förmiddag. Hon hade sin sista mens ("rening") den 11 juli föregående år, och har under havandeskapet varit frisk. Hon är ogift, och av medelmåttig kroppsbyggnad. Vid intagningen är modermunnen öppen en tum, hinnorna hela, och fostret i huvudbjudning. Värkarna är svaga, och påskyndas med lavemang. Nästa morgon brister hinnorna, och krystvärkar tilltar. Kl. 5 på morgonen "blef qvinnan medelst naturens kraft förlöst från en lefvande flicka". Vikt och längd anges inte, trots att det finns plats för detta i formuläret. Det anges att barnet döptes, men inget datum för detta. Däremot anges att barnet blev bortlämnat den 14/4. Den 18/4 utskrevs modern "frisk med föga mjölk i brösten".

Vad som därefter händer skulle jag gärna vilja veta. Men i början av november, då flickan är 7 månader gammal, återkommer mor och dotter till Mariestad. Frågorna hopar sig över hela detta skeende. Varför reser Hanna till Stockholm för att föda sitt första barn? Var meningen att undvika skandal, och att Hanna således skulle ha lämnat bort barnet för gott i Stockholm och återkommit ensam? Och vad fick henne i så fall att ändra sig, och ändå resa hem med sitt barn? Det hela ter sig så mycket märkligare, som Hanna sedan fick en lång rad av oäkta barn, utan att någonsin gifta sig. Dessa barn föddes i Mariestad. Ett av dem var mormors far Fredrik.

Jag får nu också funderingar på om det finns någon koppling till andra släktingar i Stockholm, som på något sätt tagit hand om Hanna. Det ter sig annars lite vådligt att skicka iväg henne till Stockholm. Erik Aron hade åtminstone en faster och en farbror i Stockholm, och troligen därmed även kusiner. Det blir en utmaning att försöka ta reda på om det finns någon sådan koppling mellan Hannas stockholmsvistelse och pappans släkt. Ytterligare en fråga är förstås vem barnafadern var, och hans roll i allt detta. Av allt att döma hette han Holmberg, eftersom Charlotta Wilhelmina bar detta efternamn, vid sidan av Westring. Detsamma gällde för övrigt nästa barn, Carl Henrik.

Jag tänker också att en resa från Mariestad till Stockholm med den tidens kommunikationer inte var någon lätt sak för en ung gravid kvinna. Detsamma gäller ju återfärden med en sju månader gammal baby, som troligen inte ammades, utan skulle ha mat på annat sätt under resan.

Ja, för varje sak man får reda på föds bara idel nya frågor. Det är bara att ta itu med dem!

1 kommentar:

  1. Göta kanal var klar. En resa till Stockholm var rätt så bekväm men kanske dyr.

    SvaraRadera