torsdag 5 februari 2009

Anna Lisa Swarth

Anna Lisa Swarth var syster till Christians Emmichs hustru Hedvig Swarth. År 1769 när Hedvig dog i barnsäng, var Anna Lisa änka efter en sjöman, samt trolovad med en timmerman Sven Svensson. Var hon bodde är inte klarlagt, men då systern Hedvig avled, så flyttade Anna Lisa in hos svågern Christian och hans lilla dotter Birgitta. Hon tycks alltsedan dess, fram till Christians död, ha skött hushållet åt honom. År 1770 avled Anna Lisas trolovade Sven Svensson, och han hade då testamenterat sitt hus på Sillgatan till Anna Lisa. Med Christians hjälp sålde Anna Lisa huset på auktion.

År 1783 i februari sätter sig Christian Emmich och plitar ner ett dokument, som sedan kommer att uppvisas vid bouppteckningen efter honom. Detta dokument är ganska rörande att läsa. Christian börjar antagligen känna sig gammal och skröplig, och börjar oroa sig för vad som ska hända med svägerskan Anna Lisa när han dör. Han berättar inledningsvis att Anna Lisa medfört både pengar och inventarier när hon flyttade in fjorton år tidigare. Förutom en penningsumma av 196 Riksdaler Banco, så medförde hon även en säng med sänggardiner, bolstrar, lakan m m. Han beskriver hur hon skött allting åt honom på bästa sätt. Vid hans död ska hon nu försäkras om att få bo kvar i ett rum och kök på övervåningen, så länge hon lever. Hon ska ha tillgång till ved. Hon ska också vid Christians död, inte endast återfå de pengar hon givit honom, utan hon ska få en större summa, nämligen 266 Riksdaler Banco. Några dagar efter att Christian skrivit detta, mottager han gesällen Eric Westring, som tre år senare blir hans måg.

Vid Christians död 1787 betygar dottern och mågen skriftligen att de helt godkänner dokumentet, och de beskriver ytterligare hur de ser på Anna Lisa med högaktning och kärlek. De verkar alltså inte på något sätt missunna henne detta. Vad jag kan se fanns dock inte så mycket kontanta medel efter Christian, så frågan är hur det gick med hennes 266 Riksdaler. Dock fanns hus och gård med fast inredning, värt 675 Riksdaler, och en stor mängd inventarier.

Hur länge Anna Lisa levde efter Christians frånfälle, vet jag ännu inte. Hela kvarteret där fastigheten låg brann ner 1802, men kanske slapp Anna Lisa uppleva detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar