onsdag 17 maj 2017

Funderingar om en dopfuntDet fanns några få föremål som klarade sig från att bli förstörda genom branden i Mariestads domkyrka 1693. Troligen var det så att man hann bära ut några saker, innan branden tog över helt. Ett av dessa föremål är dopfunten i koppar. Enligt Mariestads domkyrkas broschyr är den tillverkad 1646, och testamenterad till kyrkan av Brynte Knutsson. Denna broschyr uppger också att givaren själv skulle ha blivit döpt i den. Jag har svårt att få ihop detta, såvida det inte rörde sig om ett vuxendop. Jag har hittat en inventarieförteckning för kyrkan från 1648, och där finns dopfunten med. Om den är tillverkad 1646, och skänktes av Brynte Knutsson senast 1648, så kan han knappast ha döpts i den som barn. Jag har också svårt att tro på broschyrens uppgift att den testamenterades till kyrkan, det måste handa om att den skänkts. Vad jag förstår, så levde Brynte Knutsson, så småningom adlad Cronsköld, i ytterligare ett antal år. Men för att förvirra mig ytterligare, så står det i inventarieförteckningen att den givits av S: Brynte Knutsson. Om S står för Salig, som det ofta gör, så skulle han ju ha varit död 1648. Detta måste utredas!

I vilket fall som helst så är detta ett föremål man tittar på med andakt, vilket också Jenny och jag gjorde vid vårt besök i kyrkan. Att tänka sig att någon satt och tittade på denna funt 1648, och plitade ner dess existens i kyrkans inventarieförteckning, och nu står vi 2017 och tittar på samma funt.

Det är knappt man vågar skriva detta, men denna dopfunt lever nog ett lite farligt liv i kyrkan, som står öppen och obevakad om dagarna, även om det står att funten är larmad. Må den få stå där i fred, i all evighet. 

Dopfunten i koppar, i Mariestads domkyrka (bild från kyrkans broschyr)


Ur inventarieförteckning 1648: "Funt af Koppar medh Koppar och Messingz becken till, gifwen till Kyrkian af S: Brynte Knutsson"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar