söndag 15 november 2015

Ett skolhus i Halland
Den senaste släktforskningstiden har jag mest ägnat åt att lägga sista handen vid det nya släktregister som jag kanske får hjälp att lägga ut nu runt årsskiftet. Jag måste alltså gå igenom alla nya poster som tillkommit, och avidentifiera nu levande personer, se till så att det inte står något olämpligt i några anteckningar, och liknande saker. Det känns viktigt när det hela ska ut i offentligheten. Trots att jag är noggrann är jag alltid lite nervös varje gång att jag ska ha missat något sådant. Detta är inget roligt jobb, utan väldigt tradigt.

Parallellt med detta har jag börjat intressera mig för ett skolhus i Halland, som jag inte har minsta släktanknytning till. Anknytningen blir genom att min dotter med familj ska flytta in där. Ett hus med en sådan historia väcker ju genast släkt- och hembygdsforskarens nyfikenhet och intresse. Av den anledningen har jag den senaste tiden varit i kontakt med Gällinge-Idala hembygdsgille, Lunds landsarkiv och Löftadalens pastorat, förutom att jag studerat laga skifteskartan och andra kartor på lantmäteriets hemsida, samt tittat i husförhörslängder. Jag väntar fortfarande på en del dokument, så historien är inte helt ihoppusslad ännu, men lite vet vi i alla fall.

År 1886 beslutades att bygga en skola i byn Backa i Gällinge socken i Halland. Senast 1889 stod skolan klar. Första läraren hette enligt uppgift Marta eller Maria Mattsson, och hon stannade i nästan tjugo år, till 1907. Henne har jag dock inte hittat i husförhörslängden, så troligen bodde hon inte på skolan. Därefter kom Hilda Pettersson, som antecknas boende på skolan till 1919. Under något år var det därefter ingen som bodde där, vilket kan ha sammanhängt med att man då byggde till skolan med en lärarbostad. Antagligen hade Hilda bott endast i något rum i skolbyggnaden. Nu kom Augusta Nilsson, som bodde kvar till 1925. Därefter är det lite oklart om någon bodde i skolan fram till 1927, men då kom Ruth Lundqvist, som stannade ända till 1945. Skolverksamheten pågick ända till 1965, men hur länge man hade lärare boende på skolan vet jag ännu inte. Jag väntar med spänning på fler pusselbitar.


Interiör från Backa skola 1928. Lärarinnan bör vara Ruth Lundqvist.


Backa skola 1970, således efter att skolverksamheten upphört


Backa skola 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar