tisdag 29 oktober 2013

Johan Odhelius, fältprost

Efter tre månaders tystnad ska jag nu försöka få liv i denna bloggen igen. Det har inte varit mycket tid för släktforskning, och det är väl det som är anledningen till skrivtorkan. Jag tycker fortfarande inte jag hinner så mycket som jag vill. Det måste låta helt obegripligt för dem som inte själva är pensionärer.

Redan under våren startade jag projektet med att göra en ordentlig genomgång av Thore Odhelius alla barn, och deras familjer och ättlingar. Nu tycker jag nog att jag kommit så långt som det är möjligt, med detta. Den problematiska prästen Thore fick åtta barn, varav sex nådde vuxen ålder, och fick mycket skiftande öden. Det är alltså syskonen till min länge okända anmoder Maria Elisabeth Odhelius. Här är några rader om den äldste brodern Johan, eller Johannes, som han också kallas:


Johan (Johannes) Odhelius, fältprost
1758-1836

Äldste sonen Johan utbildade sig till präst, liksom fadern. Han intogs i Skara skola vid 16 års ålder, och började sedan studera i Uppsala 1789 och i Lund 1781. Efter avslutad utbildning 1787 återvände han till hembygden och blev regementspastor vid Skaraborgs regemente. Var han bodde har varit svårt att följa i kyrkböckerna. Det verkar vara som med Thores familj, att det inte varit så noga att bokföra prästfamiljerna. Johan dyker dock upp emellanåt på olika ställen i Skövde med omnejd. Från 1815 och framåt verkar han och hustrun fast boende på Flata Nolgården i Suntak.

Johan gifte sig 1788 med Brita Catharina Roos. Hon var dotter till kyrkoherde Carl Magnus Roos i Dimbo församling, och hans hustru Annica Berg. Enda barnet, sonen Thore, föddes 1789. Thore valde en militär bana, vilket gjorde att hans liv blev kort. Han avled som underofficer vid endast 24 års ålder i kriget i Tyskland 1813. Detta var ett krig som fördes mellan å ena sidan Napoleon, och å andra sidan en allians av andra länder, där bl a Sverige ingick, under ledning av Karl XIV Johan. Napoleon var förlorare i detta krig, men givetvis kostade det liv även på segrarsidan. Om Thore Odhelius avlidit av själva krigshändelserna, eller av sjukdom, förtäljer inte historien. Av en tillfällighet handlar ett av de senaste numren av tidningen Populär Historia om just detta krig, och jag läste detta med särskilt intresse just med tanke på Johans son Thore.

Johan själv var också, i sin egenskap av fältpräst, med i krig i Tyskland. Detta ska ha varit 1805, och måste då ha varit det s k pommerska kriget, som jag dock inte kan så mycket detaljer om. Även där var dock Napoleon inblandad.

Johan Odhlius avled 1836 på Flata Nolgården av ålderdom. Hustrun överlevde honom, men jag har inte kunnat hitta när hon dog. Vid bouppteckningen är det hon som uppger boet, som dock är ganska magert. Johan har mycket skulder, som överstiger tillgångarna i boet.

Släktingen Johan Fredrik Odhelius skriver i sin krönika om präster och lärare i Skaraborg, att Johan var ”svår mot hustrun”. Denna anteckning, i all sin korthet, ger obehagliga associationer, i alla fall för mig. Jag ser framför mig en inte särskilt lycklig familj. Paret får endast ett barn, och han dör ung utan arvingar. Bara det är ju en tragik. Och hur ”svår” var Johan egentligen? Hur var livet för Brita Catharina, under alla år? Var Johan våldsam, eller handlade det mer om kränkning och förtryck? Ja, det får vi väl aldrig veta.

En annan fundering gäller Johans yrkesval. Ville han verkligen bli präst, eller var detta något påtvingat från pappa Thores sida? Thores far och farfar var präster, kanske skulle nu Johan som äldste son fortsätta denna tradition. Ja detta är ju bara spekulation från min sida, men det är inte helt omöjligt att det kan ha varit så. Ingen annan av bröderna blev i alla fall präst, och inte heller Johans egen son. 

Ur Johan Fredrik Odhelius krönika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar