fredag 1 mars 2013

Anders Odel i Paris 1748-50

Erik Hörnströms avhandling om Anders Odel är mest inriktad på Odels litterära verksamhet. För min del är kanske de stycken som handlar om hans övriga liv mest intressanta. Ett stort kapitel i Odels liv handlar om sidentillverkning.

År 1739 hade staten inrättat ett ämbetsverk som hette Manufakturkontoret. Avsikten med detta var att Sverige skulle bli mindre beroende av import av olika varor från utlandet. Bland annat ville man minska på sidenimporten. 1748 hade man dock bara en person som var kunnig i appretur* och mönsterritning, och det var behov av en "tronföljare". I detta sammanhang kom Odel in i bilden. Han uppgav sig ha viss utbildning i ritkonsten, men han behövde förkovra sig i denna, och dessutom lära sig appreteringskonsten, om han skulle kunna inträda i den svenska sidentillverkningen. År 1748 påbörjar han därför en resa till Paris, på Manufakturkontorets bekostnad. Han reser under antaget namn, Carl Nordenberg. Detta med anledning av att appreteringskonsten omgavs av mycket sekretess och hemlighetsmakeri. Han beskriver hur han varit tvungen att besöka dessa verkstäder om natten, efter att ha "sonderat och kiöpt" sig in där. Vissa dagar fick han ligga gömd utan att röra sig "så att kropp och lemmar värkte av vedermöda". Trots denna försiktighet blev han vid något tillfälle upptäckt, och hade viss möda att skaka av sig förföljarna.

I Paris förkovrar sig nu Odel i mönsterritning och skickar prover på sina färdigheter hem till Manufakturkontoret, som hela tiden förser honom med nya pengar. Även appreteringskonsten lär han sig alltså, genom detta hemliga förfarande, en sorts industriellt spionage, enligt Hörnström. Odel stannar i två år i Paris. Under denna tid tvivlar Manufakturkontoret vid något tillfälle på att det är väl använda pengar att låta honom vara kvar där. Man ber därför "svenske ministern" i Paris, Carl Fredrik Scheffer, att hålla ett öga på Odel och vad han håller på med. Scheffer har dock idel lovord för Odel, och utbetalningarna till Odel fortsätter. År 1750 menar dock Scheffer att Odel nu måste anses fullärd och kan hemkallas för att påbörja sin verksamhet i Sverige. Odel verkar inte ha något emot detta, och han anträder hemresan, som går över Berlin. I Berlin finner dock Odel att sidentillverkningen står på ett så högt plan, att han måste stanna där för ytterligare studier. Detta godkänns av Manufakturkontoret. Odel stannar sex månader i Berlin, och i oktober 1750 kommer han tillbaka till Stockholm.

Detta är så långt jag hunnit läsa, och jag ska nu fortsätta  att läsa om Odel som direktör för appreteringsverket i Stockholm. Jag återkommer om detta.

* Appretur är efterbearbetning av textila material. Den syftar på att ge bestämda egenskaper, exempelvis styvhet och glans, åt garn, tyg och trikå som är blekt, färgat, eller tryckt. Appretur kan vara mekanisk, kemisk eller en kombination av båda. (Wikipedia)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar