tisdag 5 november 2019

Ytterligare en syster till farmors morfar


Inte så mycket har blivit gjort under hösten. Jag har dock i långsam takt tagit itu med att leta efter övriga systrar till min anfader Sven Jakob Olsson i Göteborg. Johanna Helena, som figurerar i föregående inlägg, var den äldsta av dessa, men det fanns ytterligare två. Jag har ju redan redogjort för hur kyrkböckerna ser ut i Göteborgs Karl Johans församling. Samma svårighet finns alltså kvar när jag nu ska försöka forska efter de övriga systrarna, som jag tidigare bara lämnat åt sitt öde, när de försvunnit ur Karl Johans kyrkböcker.

Nästa syster i ordningen är Britta Maria Svensson. Hon är enligt födelseboken född den 15 december 1809 i Göteborgs Karl Johans församling, eller Mariebergs församling, som den hette vid den tiden. Det är troligen den mest sanna av de olika födelseuppgifter som sedan florerar. Britta Maria står antecknad tillsammans med sin familj fram till 1828, då hon försvinner spårlöst. Min första åtgärd var nu att åter använda mig av de maskinskrivna registren som finns i de gamla göteborgsförsamlingarna. Denna gång får jag napp i Garnisonsförsamlingen. Födelsedatum är här 5 december 1809. Det är tillräckligt rätt för att jag ska nappa. Hon flyttar in till Garnisonsförsamlingen från Karl Johan 1840, och vad som hänt mellan 1828 och 1840 har jag ännu inte lyckats hitta något om. I Garnisonsförsamlingen föder hon ganska snart ett oäkta barn, dottern Maria Elisabeth. Ingen fader finns angiven. Flickan avlider vid knappt två års ålder av ”tärande sjukdom”. 


Britta Maria blir kvar ytterligare ett tag i Garnisonsförsamlingen, och föder åter en dotter 1843, Beata Maria. Denna dotter anges dock ”född i fästom”, och fadern är arbetskarlen Torbjörn Svensson. De gifter sig något år senare, och flyttar direkt efter giftermålet till Karl Johans församling. Tillbaka till de trassliga kyrkböckerna, alltså. Jag hittar i alla fall att de får ytterligare tre barn under åren 1845-50. Jag hittar också att de flyttar till samma område i Majorna, där både brodern och den äldre systern bor. I denna församling, där hon bevisligen är född 1809, bestämmer man sig nu för att hon är född 1813. Så småningom tillkommer ett datum, 13 december, och dessa uppgifter följer henne livet ut. Hennes äktenskap med Torbjörn Svensson, och dottern Beata Maria, borgar dock för att hon är rätt kvinna. I husförhörslängden för 1851-54 står hon som änka. Tydligen har hon blivit ensam med sin barnskara, nästan omedelbart. Makens dödsfall går dock inte att hitta, ens med hjälp av registren.

Britta Maria drar sig fram i Karl Johans församling, under troligen mycket knappa omständigheter. Hon avlider i samma församling 1872 av lunginflammation. Dottern Beata Maria och två söner verkar nå vuxen ålder. Sönerna har hittills varit helt omöjliga att följa längre än till 1868. Däremot gav ett envist sökande efter Beata Maria så småningom napp. Det visade sig att hon emigrerat till Amerika, och där fått en stor familj. Men det är en annan historia.

Återstår ytterligare en syster till Sven Jakob Olsson. Jag avser att återkomma till henne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar