onsdag 10 oktober 2018

Gustav Salenius, en ny detektivgåta


Min släktgren Odhelius har sysselsatt mig i många år. Ju mer man gräver, desto mer finns att upptäcka. Detta är, som jag tidigare antytt, ett dilemma. Trots att detta ”bara” är en hobby, så tycker jag mig ha någon sorts skyldighet att vara rättvis mot mina olika släktgrenar. Så är det väl egentligen inte. Ju äldre jag blir, desto viktigare är det kanske att jag har roligt när jag sysslar med detta. Jag får kanske vara egoist?

Att denna gren blir extra rolig, har nog också att göra med att jag delar intresset för den med min dotter Jenny. När man hjälps åt blir det ännu mer intressant, och man kommer lite bättre framåt (eller bakåt!) än när man harvar på ensam. Och efter denna inledning kommer jag nu fram till det huvudsakliga ämnet för detta inlägg, Gustav Salenius, kyrkoherde i Hångsdala. Han är min mormors farmors mormors morfar, om jag räknar rätt. I herdaminnet finns t ex detta citat om honom:  "Han var en hederlig man, god hushållare och mådde mycket väl." Vi tror att det var en sympatisk präst.

Det finns en hel del andrahandsuppgifter att hitta på nätet angående vår "Odheliusgren". Ett exempel är nedanstående träd av Monica Staversjö (http://d22131512.u318.surftown.se/page1.html). Just det trädet har vi lånat och skrivit ut på papper, och sedan kompletterat med uppgifter ur andra källor, som överblick och utgångspnkt när vi själva var i starten av denna forskning. (Observera att det i många fall bara är våra egna funderingar och hypoteser, även om vi senare kunnat bekräfta en del av dem!) Det som är ganska irriterande är, att just när det gäller Gustav Salenius, så är det helt stopp i alla träd vi hittat. Ingen har kunnat, velat, eller orkat gå vidare med hans ursprung. Vi har undrat om det beror på att det faktiskt är omöjligt. Hittills har vi själva också haft fullt upp med andra grenar av detta träd, men nu kändes det plötsligt som att det var dags att ta itu med detta frågetecken.

Staversjös träd med våra egna kladdanteckningar (se texten ovan)


Våra källor angående Gustav Salenius tidiga liv har hittills inskränkt sig till Skara Stifts herdaminne. Där finns uppgiften att Gustav föddes 1691 och blev student i Lund 1713. Ingen födelseplats, och inga föräldrar anges. Ganska snart upptäcker jag dock att i dödboken, när Gustav dör 1761, står att hans föräldrar ska ha hetat Sven Gustavsson och Maria Arvidsdotter. Troligen har jag sett detta tidigare utan att fästa så mycket avseende vid det. Någon ort finns dock fortfarande inte. Min tanke blir nu att en ledtråd måste vara släktnamnet Salenius. Han har alltså egentligen hetat Gustav Svensson, men som präst eller studerande tagit sig namnet Salenius. Hur tog man sig namn, vid denna tid? Jo, vanligtvis med någon anknytning till födelseorten. Av olika skäl begränsade jag detta tänkande till Skaraborgs län, i ett första skede. Där fanns två misstänkta socknar, Sal och Saleby. I Sal hade alla kyrkböcker brunnit. I Saleby fanns de kvar, men tyvärr hittade jag ingen Gustav med pappa Sven i födelseboken för 1691 och angränsande år. Husförhörslängder fanns ju inte, men däremot mantalslängder. I mantalslängden för Saleby 1691 fanns en ryttare Sven Gustafsson i Åby, och han var den ende Sven Gustafsson i Saleby. Dessutom var Arvid ett väldigt vanligt namn i socknen. Det började kännas intressant. Jenny började i andra änden, inskrivningen i Lund 1713. I matrikel över inskrivna vid Västgöta nation i Lund 1713 finns Gustaf Salenius, Matrikeln är uppenbart skriven i efterhand, eftersom det finns med uppgifter om hans senare prästgärning. Vi vet alltså inte om han faktiskt hette Salenius eller Svensson vid inskrivningen. Men det var alltså rätt att vi ska hålla oss i Västergötland. Var nånstans gick man i skola i Västergötland om man skulle studera vidare vid universitet? Skara skola/läroverk, tänkte Jenny. Särskilt om vi nu skulle misstänka att han var från Saleby i Skaraborgs län. Arkiv Digital kan erbjuda liggare över inskrivna elever vid denna skola. Den 7 maj 1702 inskrivs eleven ”Gustavus Svenonis Rustici filio in Saleby”. Vi tolkar detta som ”Gustav Svensson, ryttarson från Saleby”. Är detta den Gustaf som skrivs in i Lund 1713? Och om dessa båda är samma Gustaf/Gustav, är han då son till ryttaren Sven Gustafsson i Åby, Saleby? Vi tyckte i alla fall att det kunde vara en fullt möjlig teori. Men varför fanns han då inte med i födelseboken?Nu kommer nästa akt i detta detektivdrama. Plötsligt skickar Jenny mig ett klipp ur födelseboken för 1691 i Saleby och frågar ”vad står det här?” Då tappar jag hakan. Swän Göstasson i Åby har fått ett barn! Jag har ju sett i mantalslängderna att han kallas omväxlande Gustafsson och Göstasson. Men vad heter barnet? Första bokstaven är lite svår att känna igen, men resten är ju _östa. Vi blir ändå hyggligt säkra på att det är sonen Gösta som föds här, dvs Gustav! Rätt år! Faddrar Nils Arvidsson och Anders Göstasson, kan alltså vara bröder till resp. förälder. Mina ögon hade bara varit inställda på Gustaf eller Gustav, och jag har helt missat detta gång på gång. Troligen har jag haft för bråttom och läst detta som Brita.Jag vill gärna vara 100 % säker på allt, och det kan man ju inte riktigt vara här. Men kanske ändå 95 % säkert att vi hittat vår Gustav Salenius och hans födelse, födelseort och föräldrar? Sedan återstår många trådar att dra i. En Olof Salenius skrivs in i Västgöta nation i Lund två år tidigare. Är han en bror? Det finns en prästsläkt Salander från Saleby, är dessa släkt med Gustafs familj? I den släkten finns många som heter Arvid. Vi jobbar vidare. Jag hoppas på ytterligare belägg för att vi hamnat rätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar