fredag 25 maj 2012

Kusinerna Westring

Jag fortsätter att citera från Knut Westrings berättelse. Han har ett avsnitt där han beskriver var och en av sina kusiner, "farbror Christians" barn. Denne farbror Christian var egentligen döpt till Christopher Edward, men tycks ha tilltalats Christian. Så här skriver Knut om sina kusiner på Klädpressaregatan:


"Jenny Paulina var smärt, medellång samt hade ett aristokratiskt utseende och var i ordets bemärkelse en skönhet. Hon var en skicklig pianist. Augusta var blond samt hade en undersätsig figur, livlig och gladlynt med ett sympatiskt sätt, så att alla närmade sig henne. Ida var lång och smärt, godmodig och snäll men något tillbakadragen. Hon var vad man kallar icke vacker och detta gjorde henne tillbakadragen. Kusin Edward var kontorschef hos manufakturgrosshandlare Lindhult. Han var skicklig bokförare, omtyckt i familjekretsarna och slöt sig till sina vänner grosshandlare Larsson, kamrer Berggren, kontorschefen Nicke Rodin. Dessa fyra voro frimurare och tillbringade ofta sina aftnar på klubben. Edward var även en stor teatervän och bjöd ofta sina systrar samt min syster Hedda på teatern, synnerligast under operaföreställningar då han hyrde en loge där alla hade en bekväm plats. Kusin August var anställd som bokhållare vid Göteborgs och Bohus Sparbank. Han var mycket sjuklig och började bliva minnesslö samt led av stelkramp, vadan han fick ta avsked från sin tjänst. Han var därefter en kort tid biträde hos klädeshandlare Thulin men sjukdomen tog allt mer överhand varför familjerådet Christian W, farbror Nicklas, Edward och Jenny beslöt att utackordera honom på landet där han en dag under promenad fick epilepsi, föll och dog. Kusin Rudolf önskade bliva lantbrukare varför farbror föranstaltade att han som såsom elev blev antagen på godset ”Nordhalla” under disponent Hjorts ledning."

Knut konstaterar alltså beträffande kusinen Ida, att hon var "vad man kallar icke vacker". Vad detta innebar kan vi bara gissa, och jag har dessvärre inte någon bild på henne. Hon levde dock sitt liv som ogift, men tillsammans med de likaledes ogifta kusinerna Jenny och Hedvig, från Mariestad. Jag får intrycket att dessa tre delat hushåll ända in på ålderns höst. På gamla dagar blev de tvungna att flytta från Klädpressaregatan, på grund av att Edward nödgades sälja fastigheten på grund av dåliga affärer. Då var de glada dagarna nog för längesedan över. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar