tisdag 31 mars 2009

Carl Axel Hillbergs familjJag har återvänt till familjen Hillberg, med ursprung i Marstrand. Abraham Hillberg och Sara Margaretha Ekman, båda födda i Marstrand 1812, och båda utflyttade till Göteborg 1834, gifte sig 1837. Jag tar för givet att de kände varandra redan i Marstrand, och att det fanns ett samband i att de båda flyttade till Göteborg samma år. Det kan också ha funnits ett samband med att Sara Margarethas äldre syster Brita Lovisa flyttat dit året före. Vid giftermålet var Sara Margaretha gravid, och tre månader senare föddes första barnet Berndt Edward. Yngsta barnet, Ada Margareta, var min morfars mor.

Paret fick sammanlagt nio barn, men det märkliga är att inget av barnen förde namnet vidare. Undantag från detta är sonen Carl Axel, som fick två barn, men dessa var båda ogifta och barnlösa, och därmed gick inte namnet vidare där heller. Av övriga barn var det döttrarna Sophia Constantia och Ada Margareta som bildade stora familjer och fick många ättlingar. Av detta förstår man att det krävdes ganska många barn, för att föra släktet vidare.

Carl Axel gifte sig 1863 med Lovisa Johansdotter. De fick dottern Hilma Antonia 1866 och sonen Ernst Hilmer 1869. Fem år senare avled Carl Axel, och Lovisa var ensam med barnen, 5 och 8 år gamla. Då verkar det som om Carl Axels moster, ovannämnda Brita Lovisa, trätt in som stöd i familjen. Hon står bl a en period som fostermor för Hilma Antonia.

Hilma Antonia utbildade sig till småskollärarinna. Detta har förvånat mig, eftersom det inte handlar om en familj med några studietraditioner, och vad jag förstår en familj utan några stora ekonomiska möjligheter. Jag funderar på om det kan finnas något samband med att Brita Lovisa avled 1884, och efterlämnade en viss förmögenhet. Brita Lovisa hade blivit änka redan 1837, efter endast två års äktenskap med skepparen Elias Christensson. Paret hade inga barn. Vid Brita Lovisas bortgång fanns två arvingar, systrarna Sofia Magdalena Möller i Marstrand, och Sara Margaretha Hillberg, Hilma Antonias farmor. Kan farmodern ha hjälpt Hilma Antonia med pengar till utbildningen?

Hilma Antonia hade en första tjänst i Råda, var sedan på ytterligare något ställe, innan hon 1889 flyttade till Böö skolhus i Örgryte, där hon blev kvar så länge jag kan följa henne i kyrkböckerna, dvs minst till 1906. Hon förblev ogift och barnlös. Från 1890 bodde hennes mor hos henne i Böö skolhus, fram till sin död 1905. Bilden ovan föreställer Böö skolhus 1922, troligen detsamma som Hilma Antonia tjänstgjort i.

Brodern Ernst Hilmer avled vid 25 års ålder 1895, som "månadskarl". Hilma Antonia uppgav boet vid bouppteckningen. Ernst Hilmer ägde inte andra tillgångar än lösegendom, till ett värde av 132 kronor. Därför behövde ingen detaljerad bouppteckning göras efter honom. Man undrar varför inte han också fick studera, eller om han kanske inte bedömdes ha "läshuvud".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar